Home Magazine Educatie

Educatie

Educatie: Claudicatio Intermittens

Claudicatio intermittens hoort in de eerste lijn gediagnosticeerd en behandeld te worden. Een enkelarmindexbepaling bevestigt de diagnose en daarna volgt verwijzing naar een fysiotherapeut voor looptherapie en het inzetten van cvrm.

Oorzaken van dementie

Dementie is inmiddels onder zorgverleners een ingeburgerd begrip. Toch kan kennis over de verschillende oorzaken van dementie van toegevoegde waarde zijn voor uitleg aan patiënt en familie.

Educatie: Autisme bij ouderen

Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die bij ongeveer 1 procent van de bevolking voorkomt. Pas sinds kort is er meer aandacht voor ASS bij ouderen. Hoe herken je ASS bij ouderen? En hoe bespreek je het vermoeden van ASS met de oudere zelf en met zijn familie?

Zelfmanagement in preventieve diabetische voetzorg

In dit artikel bespreken de auteurs de kwaliteit van geleverde zelfmanagementondersteuning en bieden ze poh's handvatten om deze vorm van preventie effectief en persoonsgericht toe te passen.

Koolhydraatbeperkt voedingspatroon bij diabetes mellitus type 2

Verbetert dit dieet op langere termijn de glykemische instelling meer dan een ander dieet en wordt het risico op complicaties lager? Beantwoording van deze vragen kan poh's helpen mensen met diabetes een onderbouwd voedingsadvies te geven.

De ogen vergeten Slecht zien door dementie

Niet alleen oogaandoeningen kunnen leiden tot slecht zien, maar ook veranderingen in de hersenen door bijvoorbeeld dementie.

GHB: een verborgen probleem

Steeds meer mensen gebruiken de illegale drug GHB. Dat is niet zonder problemen.

Obstipatiespreekuur in de verstandelijk gehandicaptenzorg

Obstipatie is een hinderlijk probleem waar veel mensen last van hebben.

Prikkelverwerking en verstandelijke beperking

Welke prikkels breng jij als hulpverlener mee? Het doet er toe in de relatie met de cliënt. Sluit in je manier van begeleiden aan bij de cliënt.

Afasie: wanneer communicatie niet vanzelfsprekend is

Afasie is een taalstoornis die wordt veroorzaakt door een afwijking in de dominante hemisfeer van de hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte. Hierdoor kan iemand met afasie mondeling en schriftelijk minder goed communiceren.