Home Magazine Journaal

Journaal

Journaal

Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Journaal

Journaal Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Journaal

Journaal Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Journaal

Journaal Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Journaal

Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Journaal

Journaals zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Journaal

Uit een Brits onderzoek in de eerste lijn blijkt dat patiënten met chronische nierschade (CNS) vaker worden opgenomen voor hartfalen, infecties en acuut nierfalen dan patiënten zonder nierschade. Dat geldt ook voor patiënten met milde nierschade. Wanneer zorgverleners zich van dit risico bewust zijn, kunnen zij een deel van de ziekenhuisopnames mogelijk voorkomen.

Journaal

In 2017 zijn er bewegingsnormen opgesteld, waarin ook spier- en botversterkende oefeningen zijn opgenomen. Voor iedereen geldt: te lang stilzitten moet worden voorkomen.

Journaal

Muziektherapie bij patiënten met dementie kan de kwaliteit van leven verhogen en angst en depressie verminderen. Dat blijkt uit een Cochrane-review naar de effecten van muziektherapie op bijna 900 patiënten met dementie die in een zorginstelling verblijven.

Journaal

Geprotocolleerde zorg door de poh leidt over het algemeen tot betere zorg voor volwassen patiënten met astma. Mogelijk geldt dat ook voor kinderen met astma. De afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC doet daar onderzoek naar.