Home Magazine Interview

Interview

Interview Esma Küçük

Psychosociaal therapeut en poh-ggz Esma Küçük legt verbindingen tussen jongeren en hun ouders, tussen culturen, tussen beleid, kwaliteit en de werkvloer. In de huisartspraktijk, in haar eigen praktijk en buiten de setting van hulpverlening.

Interview: Henrieke van Bruchem

Henrieke van Bruchem startte als verpleegkundige in de ouderenzorg, werd praktijkondersteuner en is nu physician assistant in Gezondheidscentrum Waterwijk in Lelystad.

Interview: Corinda Buitenhuis en Iris Groenenberg

Corinda Buitenhuis, praktijkondersteuner in Ede, wil haar patiënten zo goed mogelijk informeren over voeding. Iris Groenenberg, expert Voeding en Gezondheid, kan vertellen wat het Voedingscentrum voor poh's kan betekenen.

Interview: Stéphanie Beijnes

Als zorgprofessional in de eerste lijn word je geconfronteerd met rouw en verlies van je patiënten of cliënten. Wat zijn rouw en verlies eigenlijk en hoe ga je daarmee om?

NVvPO en V&VN werken meer samen

Gertrud van Vulpen, V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners, en Petra Portengen, NVvPO, hebben tijd vrijgemaakt om te vertellen over hun samenwerking, die in 2017 voorzichtig begon.

Zelfmanagement bij thuiswonende ouderen

Zelfmanagement past in de nieuwe opvatting van goede gezondheidszorg, maar plaatst zorgverleners soms voor dilemma's.

Een poh-stagiair in elke praktijk? Doen!

Het vinden van voldoende stageplaatsen is een grote uitdaging voor opleidingsinstituten.

Advance care planning: praten over de laatste levensfase

Hoe willen kwetsbare ouderen hun laatste levensfase invullen? Wat wensen zij als medische zorg? Bespreek dat tijdig, raadt kaderhuisarts ouderengeneeskunde en LAEGO-bestuurslid Brenda Ott aan.

Werken in het hier en nu vermindert stress

Mindfulness kan stress reduceren en zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Niet alleen zorgverleners kunnen veel aan mindfulness hebben, maar ook hun patiënten. Dat vertelt Jorrit Berends, zelf trainer mindfulness en verbonden aan de beroepsvereniging van mindfulness-trainers.

Het gaat om de communicatie met de patiënt

Persoonsgerichte zorg betekent ook samen met de patiënt beslissen over diagnostiek en behandeling. Maar hoe geef je de patiënt voldoende informatie, zodat hij een goede keuze kan maken? In de praktijk in Veghel van huisarts Paula Koenders en praktijkondersteuner Miranda van Lieshout wordt gewerkt aan de hand van de Drie goede vragen.