Home Magazine Kennis

Kennis

Medicatietrouw

Problemen met medicatietrouw komen vaker voor dan je misschien zou denken: een kwart van de patiënten is niet medicatietrouw. Patiënten starten een overeengekomen behandeling niet, gebruiken de medicatie niet volgens voorschrift of maken de behandeling niet af.

NORMAAL

De huisartsenzorg vervult een belangrijke taak rondom seksuele gezondheid. Iedere zorgverlener, doktersassistent, huisarts, poh/pvk of poh-ggz krijgt te maken met issues rond seksualiteit.

ROKEN

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 20.000 mensen als gevolg van roken. Gemiddeld sterven rokers tien jaar eerder dan mensen die deze verslaving niet hebben. Tabak is geen genotsmiddel en roken is geen leefstijlkeuze.

ZIN OF ONZIN?

Sommige zorgverleners komen proactief in actie bij patiënten met een risico op perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Anderen menen dat we pas actie dienen te ondernemen wanneer zich concrete symptomen voordoen.

NAASTEN

In Nederland leven ruim 900.000 mensen met of na kanker. Vaak raakt de ziekte niet alleen de persoon die de diagnose krijgt. Naasten van de kanker- patiënt kunnen ook grote impact ervaren op hun leven, zowel in emotionele als praktische zin.

INTERTRIGO

De huisarts ziet regelmatig smetten van de huidplooien. Toch wordt de aandoening niet altijd als klacht gepresenteerd. Vaak vindt de huisarts de smetten bij toeval tijdens lichamelijk onderzoek.

ADHD-PIL

ADHD-medicatie slikken die aan iemand anders is voorgeschreven: het is niet verstandig. Toch doet 1 op de 30 studenten dit soms. In dit artikel lees je waarom, of het kwaad kan en hoe poh's-ggz kunnen helpen dit gebruik te voorkomen.

Distress

Diabetes distress is een parapluterm voor verschillende vormen van diabetes-gerelateerde ziektelast. Het gaat om invoelbare zorgen en angsten die groot kunnen worden, maar gelukkig ook beïnvloedbaar en behandelbaar zijn

Diabetes

In de afgelopen decennia heeft zich een kleine revolutie voltrokken in de diabeteszorg. Lag de focus van behandeling vroeger op overleving van onze patiënt, tegenwoordig is diabeteszorg gericht op het ondersteunen van zelfmanagement, met vooral aandacht voor kwaliteit van leven en regie van de persoon met diabetes.

MAATWERK

Samen beslissen is een proces waarin de zorg- verlener en patiënt in samenspraak beslissen welk beleid het best past bij de wensen en verwachtingen van de patiënt.