Home Magazine Kennis

Kennis

Overbehandeling diabetes mellitus type 2

Het doel van de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM type 2) is een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

NHG-Standaard: Urineweginfecties

De NHG-Standaarden zijn richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk.

Stoppen-met-rokenzorg

In deze tijd waarin de wereld op zijn kop staat door COVID-19 is goede rookstopzorg belangrijker dan ooit. Rokers zijn immers extra gevoelig voor longinfecties en door de herhaalde hand-mondbeweging lopen zij volgens de WHO een extra risico op COVID-19.

PRISMA Leefstijlinterventie ontwikkelt zich in de breedte

Over het belang van een gezonde leefstijl is iedereen het eens. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen vinden het moeilijk om hun (ongezonde) leefstijl aan te passen. De leefstijlinterventie PRISMA kan daar verandering in brengen.

CVRM Behalen streefwaarden is geen verplichting

Aan de samenvatting van de herziene NHG-Standaard en multidisciplinaire richtlijn CVRM is een passage toegevoegd over het omgaan met streefwaarden. Dit naar aanleiding van het vorig jaar ontstane tumult over de streefwaarde van 1,8 mmol/l voor LDL-cholesterol.

NHG-Standaard Stabiele angina pectoris

In deze rubriek bespreken wij kort een Standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners te maken kunnen krijgen.

NHG-Zorgmodule Leefstijl uitgelicht

Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen de patiënt begeleiden bij diens zelfmanagement door voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en een gezonde leefstijl.

Module Medicatiebeoordeling bij ouderen

Om de risico's bij kwetsbare ouderen aan te pakken, heeft de zorgsector de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen opgesteld.

NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen

De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen die veel in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners te maken kunnen krijgen.

NHG-Standaard Chronische Nierschade

De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners te maken kunnen krijgen.