Home Magazine Kennis

Kennis

Mondhoekragaden

Cheilitis angularis, perlèche en stomatitis: zo worden ragaden aan de mondhoeken ook wel genoemd. De oorzaak van mondhoekragaden is niet geheel duidelijk.

Neuropathie

Verschillende typen chemotherapie kunnen perifere neuropathie veroorzaken, doordat zij schadelijk zijn voor de zenuwen in het lichaam.

Depressie en suïcidaliteit

Een depressie is een belangrijke risicofactor voor suïcidaliteit. Tot dusver was daarvoor weinig aandacht in de richtlijnen.

Obesitas

De hoeksteen van de behandeling van obesitas is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het primaire doel ervan is langdurige leefstijlverandering, uitgedrukt in relatief gewichtsverlies.

Charcot-Voet

De Charcot-voet is een ernstige en ingrijpende complicatie van diabetische neuropathie, met een grote kans op ulcera en amputatie.

Leefstijlinterventie bij dm2

Maar liefst 10,2 miljoen mensen in Nederland hebben één of meer chronische aandoeningen. Dit is 57 procent van de bevolking. 17 procent van de chronisch zieken gebruikt vijf of meer verschillende medicijnen per dag, ook wel polyfarmacie genoemd.

Cholesterol

Familiaire hypercholesterolemie (FH) is een van de meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekten in ons land. Ongeveer één op de 300 Nederlanders heeft FH.

Insomnie Ouderen

Duurt insomnie langer dan drie weken, dan wordt gesproken van 'langer durende slapeloosheid'. Van chronische insomnie is sprake als de slapeloosheid langer dan drie máánden aanhoudt.

RAMADAN

De ramadan heeft grote invloed op de dagelijkse routine van deelnemers. Zo veranderen de eettijden, het aantal maaltijden, de hoeveelheid koolhydraten en lichamelijke activiteiten.

Onbegrepen gedrag thuis

Mensen met onbegrepen gedrag, zoals psychotisch, angstig, geagiteerd of apathisch gedrag, wonen steeds vaker en langer thuis.