Home Magazine Kennis

Kennis

Ernstig astma

Als aanvulling op de behandeling van ernstig astma zijn in de afgelopen jaren biologische middelen op de markt verschenen. Wat zijn dit voor geneesmiddelen? Welke bijwerkingen hebben ze? En wanneer is behandeling hiermee aan de orde?

Obesitas: brede blik belangrijk

Bij obesitas is 'gezond eten en meer bewegen' vaak te kort door de bocht. Kijk naar álle oorzaken en bijdragende factoren, zegt hoogleraar Liesbeth van Rossum. Dan kan de behandeling effectiever zijn.

Kleine Kwalen: tranende ogen

Als een patiënt tranende ogen heeft, betekent dit meestal een hinderlijke tranenvloed van één of beide ogen. Het wordt ook wel epifora genoemd.

Varen op het Farmacotherapeutisch kompas

Het farmacotherapeutisch kompas is een nuttige bron van informatie over medicatie. Maar wat betekenen de begrippen die je er tegenkomt? Op deze pagina's krijg je een verduidelijking.

Nieuwe inzichten Anemie

De behandeling van ijzergebreksanemie is net zo effectief en geeft een kleiner aantal bijwerkingen als minder vaak wordt gesuppleerd. Daarom is de NHG-standaard Anemie herzien.

Uitdroging

Stop of verminder bij (dreigende) uitdroging tijdelijk het gebruik van NSAID's, RAAS-remmers en diuretica. Dat is het devies voor sommige patiënten. Zo kunnen complicaties worden voorkomen.

Geen schade, wel pijn

Sommige patiënten hebben pijn zonder dat onderliggende schade kan worden geconstateerd. Hoe is dit mogelijk en wat kunnen poh's-ggz en -somatiek betekenen?

Gordelroos

Patiënten met gordelroos hebben gegroepeerde blaasjes en erytheem, een rode kleurverandering van de huid. Meestal worden die voorafgegaan door pijn en gaan ze ook gepaard met pijn.

Tijdig signaleren

Een nieuw hulpmiddel dat zorgverleners helpt tijdig palliatieve zorgbehoeften te signaleren en inventariseren bij mensen met gevorderd hartfalen. We hebben het over I-HARP. Hiermee is ook advies te krijgen over de zorg voor patiënt en naasten én over het inschakelen van andere zorgverleners.

Insulinegebruik

In 2019 telde Nederland 285.000 gebruikers van insuline. De kosten hiervoor bedroegen 150 miljoen euro. Voorschrijvers kunnen de kosten voor insulinetherapie beperken door bij patiënten met diabetes mellitus type 2 te kiezen voor de voorkeursmiddelen uit de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018).