Home Magazine Kennis

Kennis

Beter zicht op zorgmijders

Dit jaar is de V&VN-richtlijn Zorgmijding in de eerste lijn verschenen. Deze behandelt risicofactoren voor zorgmijding, geeft concrete handvatten voor het signaleren van symptomen, het inzetten van interventies en het toeleiden naar andere zorg.

SGLT2-REMMERS

In Nederland zijn vier SGLT2-remmers beschikbaar: canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine en ertugliflozine. SGLT2-remmers blokkeren in de nieren de natrium-glucose- cotransporter 2 (SGLT2)

Nycturie

Nycturie ontstaat doordat de nachtelijke urineproductie groter is dan de blaascapaciteit. De oorzaak kan dus zowel een te kleine blaascapaciteit zijn als een te grote nachtelijke urineproductie.

Migratie-achtergrond

In 2021 had bijna 25 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. Maar hoe herken je als poh een verstandelijke beperking bij een patiënt wiens taal je niet spreekt en die misschien laaggeletterd is?

Tekort aan testosteron

Tussen de twee en zes procent van de mannen boven de 40 jaar lijdt aan symptomen veroorzaakt door testosterongebrek.

Raynaudfenomeen

Het Raynaudfenomeen wordt gekenmerkt door een bleke en cyanotische (blauwe) verkleuring van de vingers of tenen.

Nieuwe standaard voor nieuwe ziekte: Covid-19

Eind 2020 en in de eerste helft van 2021 bood het NHG-dossier Coronavirus (Covid-19) huisartsen actuele informatie over SARS-CoV-2. Na het voortschrijden van de kennis over het virus publiceerde het NHG in juli 2021 een standaard.

Longklachten

Goede diagnostiek en inzicht in de oorzaak van longklachten kunnen leiden tot een ander advies, afname van klachten en minder medicijngebruik.

Herzien medicamenteus stappenplan

De NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 is herzien in november 2021. Het document bevat een nieuw medicamenteus stappenplan voor zeer-hoog-risicopatiënten.

Wratten

De meest voorkomende wratten zijn de verrucae vulgaris. Deze gewone wratten komen vooral voor op de handen en soms op knieën en gelaat. Verrucae plantaris betekent dat er wratten op de voetzolen zijn.