Home Magazine Kennis

Kennis

Herzien medicamenteus stappenplan

De NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 is herzien in november 2021. Het document bevat een nieuw medicamenteus stappenplan voor zeer-hoog-risicopatiënten.

Wratten

De meest voorkomende wratten zijn de verrucae vulgaris. Deze gewone wratten komen vooral voor op de handen en soms op knieën en gelaat. Verrucae plantaris betekent dat er wratten op de voetzolen zijn.

COPD

De overmatige toepassing van ICS bij COPD-patiënten kan leiden tot een groter risico op ernstige bijwerkingen en onnodige zorgkosten.

Chronische nierschade

Registratie en ketenzorg voor patiënten met CNS zijn nog geen gemeengoed in de huisartsenpraktijk.

Nieuwe indeling hartfalen

Hartfalen is niet langer onderverdeeld in systolisch en diastolisch. Voortaan wordt gekeken naar de echografisch geschatte linkerventrikelejectiefractie (LVEF). Dit is een van de aanpassingen die voortkomen uit de nieuwe NHG-standaard Hartfalen.

Long Covid

Ruim twee miljoen mensen in ons land hebben een infectie met het coronavirus doorgemaakt. Een deel van hen kent aanhoudende klachten: long Covid. Wat is het en wat kun je doen?

Onveiligheid

Als poh vang je soms signalen op waardoor je je afvraagt of het wel goed gaat bij de patiënt thuis.

Zwemmerseczeem

Zwemmerseczeem, ook bekend als tinea pedis of athletes foot, is een veelvoorkomende schimmelinfectie. Deze manifesteert zich meestal in de nauwe ruimte tussen de vierde en vijfde teen.

Richtlijnen DM 2: niet medicamenteus handelen

De NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (DM2) kent een paragraaf over de niet-medicamenteuze behandeling. Deze kreeg in 2018 een update. De aanleiding was de marktintroductie van DPP-4-remmers, GLP1-agonisten en SGLT2-remmers. De adviezen over niet-medicamenteuze behandeling zijn nu opnieuw onder de loep genomen.

Poptalk

Met beelden kan jouw cliënt dingen vertellen die in taal vaak niet of niet goed zijn uit te drukken. Trudy Borst ontwikkelde POPtalk.