Home 2017

Laatste artikelen

No show: eigen verantwoordelijkheid?

Het gebeurt regelmatig dat patiënten niet komen opdagen voor controles (no show). Is dat de verantwoordelijkheid van de huisarts of van de patiënt? Het no show-beleid verschilt per praktijk. Een huisarts heeft echter zorgplicht en dat heeft consequenties voor het no show-beleid.

Meerwaarde voor de multicomplexe zorg

Anneke Roobol werkt vanaf 1 januari 2015 als praktijkverpleegkundige in Gezondheidscentrum Zuidplein in Rotterdam. In dit interview, waarbij ook huisarts Marcia de Krom aanwezig is, vraag ik Anneke naar haar werkzaamheden.

Het nieuwe competentieprofiel POH en PVH

Ontwikkelingen in de samenleving, gezondheidszorg en huisartsenzorg hebben invloed op de taken en functies in de huisartsenpraktijk. De toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 ‘Modernisering naar menselijke maat’ beschrijft hoe de beroepsgroep inspeelt op deze veranderende context. De functies praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH), praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) en POH-ggz zijn hierbij onmisbaar.

Lezen/kijken/zoeken

Dit boek is voor iedereen die wil weten waarin het vrouwenhart afwijkt van het mannenhart. Het is interessant voor de leek, maar ook voor de professional leuk om te lezen en (opnieuw) enthousiast te raken over deze materie. De auteur is cardioloog.

Weet je dit?

Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over soa’s. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen (juist/onjuist) en deels als multiplechoicevragen. De antwoorden vind je op pagina 28. Heb je een vraag over deze kennisquiz? Mail deze naar tpodepraktijk@springer.com.

Antwoorden Kennisquiz (Thema: SOA’s)

In dit artikel vind je de antwoorden van de Kennisquiz over SOA's.

Verandering

Een van de grootste uitdagingen voor praktijkondersteuners is het veranderen van hun patiënten. Iets genuanceerder: het veranderen van de ongezonde leefstijl van deze patiënten. Persoonlijk vind ik verandering erg interessant, om naar te kijken. Maar ook om er mee bezig te zijn, bij een ander. Bij mij hoeft er niets te veranderen.

Uitgelicht NHG-Standaard Het soa-consult

De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van veel aandoeningen die in de huisartsenpraktijk voorkomen. Het gaat daarbij om een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde adviezen om de kwaliteit van het medisch handelen te verbeteren. In deze rubriek bespreken wij kort een standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners te maken kunnen krijgen.

Kleurjeleven e-healthprogramma in de praktijk

Om het gebruik van blended e-mental health in de huisartsenzorg te stimuleren, voerde het Trimbos-instituut een implementatieproject uit van Kleurjeleven, een online cursus voor depressieve klachten. POH’s-ggz en patiënten waren over het algemeen tevreden. Verbeterpunten lagen in de gebruiksvriendelijkheid van het systeem voor de POH’s, technische problemen en lage therapietrouw.

Gedegen theorie over kwetsbare ouderen

Dit boek is bedoeld voor professionals die in de dagelijkse praktijk met ouderen werken en voor hbo-studenten Zorg en Welzijn.