Casus

Casus: Op haar laatste benen – HYPOTHYREOÏDIE

Er zijn veel praktijkondersteuners en verpleegkundigen die naast het reguliere cardiovasculaire en COPD-spreekuur, andere chronische ziektebeelden geprotocolleerd uitvoeren. De volgende casus gaat over hypothyreoïdie.

Casus: Wees eens lief voor jezelf!

Regelmatig zie ik patiënten met vermoeidheidsklachten en slaapproblemen. Veelal blijkt er uit bloedonderzoek sprake te zijn van een lichamelijk probleem zoals ijzertekort of vitamine D-deficiëntie.

Casus: OSAS – All you need is sleep

De meeste patiënten die we zien tijdens ons spreekuur hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of diabetes.

Casus: Middelengebruik signaleren en bespreken

Klachten die veroorzaakt worden door verslavende middelen worden vaak niet als zodanig herkend. Met als gevolg dat de klachten blijven terugkomen en de oorzaak onbehandeld blijft.

Casus: Meer medicatie beter bij DM2?

We hebben allemaal wel minimaal één patiënt in de praktijk bij wie de hoeveelheden insuline zich maar blijven opstapelen en de glucosewaardes toch niet onder controle komen.

Gewoon vergeetachtig of beginnende dementie?

Er komen veel ouderen bij ons op het spreekuur. De één is op hoge leeftijd nog zeer kwiek, de ander wordt langzaam vergeetachtig, wat kan wijzen op een lichte cognitieve stoornis of beginnende dementie.

Een gewichtige beslissing

Op mijn spreekuur zie ik regelmatig patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan of daarover nadenken. Patiënten twijfelen hier vaak over. Moeten ze dit punt ter sprake brengen en ze de vervolgstap naar een behandelcentrum zetten? Na de behandeling hebben patiënten nauwelijks spijt. Zij hebben vaak het gevoel beter in het leven te staan, met een grote gezondheidswinst.

Verstandelijke beperking en diabetes

Selin is een 55-jarige vrouw van Iraanse afkomst met een licht verstandelijke beperking en diabetes mellitus type 2. Zij woont in een appartement van Prisma, een organisatie voor verstandelijk gehandicapten. Het kostte lange tijd veel hoofdbrekens om haar goed te begeleiden en te ondersteunen bij haar ziekte. Een andere aanpak van de begeleiding bood uitkomst.

Incontinentie voor urine bij diabetes

Bepaalde aandoeningen komen vaker voor bij mensen met diabetes. Van sommige aandoeningen is bekend dat patiënten niet zo gemakkelijk om hulp vragen, omdat ze zich ervoor schamen. In deze casus komt zo’n aandoening aan bod: diabetes en urine-incontinentie. De poh kan een belangrijke rol spelen bij het opsporen, behandelen en begeleiden van deze patiënten.

Vitamine B12-tekort en metformine

Meneer Zoontjes uit deze casus heeft diabetes en diverse klachten die hijzelf wijt aan een vitamine B12-tekort. Welke rol speelt metformine in het geheel? Het NHG-Standpunt verschaft hierover duidelijkheid.