Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Kansen toelichten

redactie

Hoe leg je als praktijkondersteuner de uitkomsten van kansen in begrijpelijke taal uit aan de patiënt? In dit nummer bespreekt Trudy van der Weijden hoe bij vele keuzes in de gezondheidszorg kansberekening een grote rol speelt. De praktijkondersteuner heeft daarin, gezien haar bemoeienis met hart- en vaatziekten en diabetes mellitus, een belangrijke taak.
In 2006 is een landelijk programma gestart om familiaire hypercholesterolemie (FH) op te sporen in de huisartsenpraktijk. Hoewel documentatiemateriaal is gestuurd naar alle huisartsen, valt het aantal nieuw gemelde gevallen nogal tegen. Veel huisartsen zijn maar zijdelings betrokken bij controles van patiënten met doorgemaakte hart- en vaatziekten. De praktijkondersteuner heeft echter juist goede mogelijkheden om FH te helpen opsporen.
Regelmatig gaan huisartsenpraktijken aan de slag met een verbeterproject. Een daarvan is de afbouw en het stoppen van slaapmiddelengebruik. Praktijkondersteuners die dat met een goede geprotocolleerde manier van werken willen uitvoeren in de praktijk, kunnen dat doen na lezing van het stuk van Sietsche van Gunst.
Niels Chavannes en Patrick Poels geven een vervolg aan hun eerder geïntroduceerde casus waarin ze de uitslag van de spirometrie bespraken.
Tot slot zijn er de vaste rubrieken als de boekbesprekingen en het dubbelinterview met een huisarts en praktijkondersteuner, dat voor ieder ongetwijfeld herkenningspunten oplevert en inspiratie geeft voor nieuwe ideeën. Het Cochrane-review gaat ditmaal over de werking van het afslankmiddel rimonabant.

Toen het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning vorig jaar in het leven werd geroepen was de vraag of er voldoende belangstelling was voor een dergelijk tijdschrift. Na enkele nummers is gebleken dat het aantal abonnees exponentieel is gegroeid en inmiddels de duizend is gepasseerd. De praktijkondersteuner is niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk en dat deze gewaardeerde medewerker dan ook inhoudelijke ondersteuning krijgt met een onafhankelijk tijdschrift met een wetenschappelijk karakter spreekt voor zich.
Maar niet alles loopt zo soepel. De voorgaande drie nummers waren een intensieve coproductie van Joost Zaat en Floor Gerritsma. Het is vooral hun verdienste dat het Tijdschrift voor praktijkondersteuning op zo’n positieve manier van de grond is getild. Joost Zaat was niet alleen de drijvende kracht achter dit tijdschrift, maar ook hoofdredacteur van het tijdschrift Huisarts en Wetenschap onder welke vlag het Tijdschrift voor praktijkondersteuning vaart. Vele lezers hebben inmiddels waarschijnlijk vernomen dat de redactie van Huisarts en Wetenschap is opgestapt vanwege een conflict over de publicatie van de NHG-Standaarden. Daarmee zijn ook de activiteiten van Joost Zaat voor het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning vrij abrupt gestopt. Floor Gerritsma, die de eindredactie en het bladmanagement deed, is met zwangerschapsverlof. Gedurende haar verlof worden haar werkzaamheden grotendeels overgenomen door Susan Umans.
Er is een interim-redactie gevormd die in ieder geval de komende drie nummers zal samenstellen. De bedoeling is om vervolgens te komen tot een nieuwe redactie, waarin naar onze mening ook de praktijkondersteuner uit het veld moet zijn vertegenwoordigd. Ondertussen werken we gewoon verder aan een tijdschrift dat bijdraagt aan de wetenschappelijke vorming van de praktijkondersteuner en toepassingen geeft voor de dagelijkse praktijk.

We danken de auteurs van het eerste jaar voor hun bereidheid kopij aan te leveren. We wensen u veel leesplezier en veel plezier in uw werk. We hopen dat u ook bereid bent om de positieve ervaringen met collega’s te delen en zien kopij voor het Tijdschrift voor praktijkondersteuning met belangstelling tegemoet.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2007, nummer 1

Literatuurverwijzingen: