Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Integrale zorgbenadering

redactie

Om toegankelijkheid, continuïteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen, moet goed gekeken worden naar het ontwerp van zorgtrajecten. Door technologische ondersteuning kunnen medebehandelaars op afstand een bijdrage leveren aan complexe zorg aan chronisch zieken.  

Onderzoek

Opzet Het betrof een Amerikaans tweejarig gerandomiseerd, gecontroleerd prospectief onderzoek, opgezet binnen de Providence Primary Care Research Network in Oregon. Tijdens het onderzoek bestond dit netwerk uit ongeveer 110 artsen, verspreid over 16 klinieken, en gezamenlijk zorgdragend voor 182.534 patiënten. Alle zorgverleners binnen dit netwerk hebben toegang tot the CareManager disease management program, een technologisch ondersteuningsprogramma voor de zorg aan mensen met diabetes mellitus. De onderzoekers gingen het effect na van een integrale zorgbenadering van arts en apotheker op het LDL-cholesterolgehalte van diabetespatiënten. Daarbij geeft een apotheker-op-afstand medicatieadvies aan de behandelend arts via een gezamenlijk, webgebaseerd diseasemanagement softwaresysteem. Methode De 8162 deelnemers hadden allen de diagnose diabetes mellitus en een minimale leeftijd van 18 jaar. Verdeeld in een interventie- en controlegroep kregen alle deelnemers diabeteszorg via het CareManager disease management-programma. In de interventiegroep kon een apotheker-op-afstand de gegevens van de patiënt met een verhoogd LDL-cholesterol inzien. Op basis hiervan bracht hij een individueel, evidence based behandel- en vervolgadvies uit. De behandelend arts kon dit advies negeren, opvolgen of de apotheker laten participeren in de behandeling. Bij goedkeuring nam de apotheker contact op met de patiënt. Na twee jaar werd in beide groepen gemeten hoeveel mensen hun streefwaarden voor het LDL-cholesterol behaalden en wat het verschil in de gemiddelde LDL-waarde was. Op procesniveau werd nagegaan hoeveel mensen hun LDL-cholesterol lieten bepalen en hoeveel mensen lipidenverlagende medicatie kregen voorgeschreven. Resultaten Van 6963 mensen werden de gegevens geëvalueerd. De controlegroep bestond uit 4916 mensen, de interventiegroep uit 2047 mensen. Na 2 jaar werden in beide groepen verbeteringen gemeten op alle uitkomst- en procesmaten voor de diabeteszorg. In de interventiegroep behaalde echter 78% de streefwaarde (< 100 mg/dl of 2,5 mmol/l) voor het LDL-cholesterol tegen 50% in de controlegroep. In de interventiegroep was de gemiddelde LDL-waarde 12 mg/dl (0,3 mmol/l) lager dan in de controlegroep. In het jaar voorafgaand aan de evaluatie liet 82% in de controlegroep en 95% in de interventiegroep het LDL-cholesterol meten. Het aantal voorschriften voor statines lag in de interventiegroep 15% hoger dan in de controlegroep.

Commentaar

Actief gebruik van een diseasemanagement softwaresysteem blijkt van toegevoegde waarde te zijn op verschillende uitkomstmaten van diabeteszorg. Ook in de controlegroep zijn immers aanzienlijke verbeteringen gemeten. Deze verbeteringen betroffen niet alleen het LDL-cholesterol maar ook uitkomstmaten voor de bloeddruk en de bloedglucose. In de interventiegroep waren de verbeteringen van het LDL-cholesterol echter significant groter en werd veel vaker de streefwaarde bereikt. Dit wordt toegeschreven aan de integrale zorgbenadering van arts en apotheker bij de behandeling van het LDL-cholesterol. De zoektocht naar goede samenwerkingsvormen tussen arts en apotheker speelt ook in Nederland, bijvoorbeeld bij polyfarmacie. Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over (kosten)effectiviteit, zeker ook voor andere chronische aandoeningen. Maar bij de ontwikkeling van zorgtrajecten en bijbehorende ondersteunende technologie lijkt het van belang de resultaten van deze integrale zorgbenadering mee te nemen.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2011, nummer 6

Literatuurverwijzingen:

1Pape GA, et al. Team-based care approach to cholesterol management in diabetes mellitus. Two-year cluster randomized controlled trial. Arch Intern Med 2011;171:1480-6.