Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Eigen Kracht-conferenties

redactie

Het principe Eigen Kracht is al zo oud als de mensheid. Van oudsher raadplegen mensen hun eigen kring bij problemen. Naar voorbeelden uit het buitenland werden eind 2000 de eerste Eigen Kracht-conferenties in Nederland georganiseerd; inmiddels zijn er al meer dan 8000 in ons land gehouden. De Eigen Kracht-conferenties hebben in Nederland hun nut en belang bewezen. Toch is het fenomeen nog lang niet bij iedereen bekend.

Wat is een Eigen Kracht-conferentie?

Het is een bijeenkomst van een of meerdere hulpvragers met hun familie, vrienden en andere bekenden. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator helpt de betrokkenen bij het organiseren van een Eigen Kracht-conferentie. In het eerste deel van de bijeenkomst staat het concrete probleem centraal. Professionals kunnen in dit deel informatie geven. Vervolgens gaat de groep zonder professionals en zonder de Eigen Kracht-coördinator verder met het maken van een plan. In het laatste gedeelte wordt het plan uitgewerkt gepresenteerd; professionele ondersteuning kan deel uitmaken van het plan. De Eigen Kracht-coördinator is er dan weer bij en schrijft het plan op.

Wanneer een Eigen Kracht-conferentie?

Er zijn veel verschillende situaties denkbaar waarbij de Eigen Kracht-conferentie gebruikt kan worden:

 • Bij zelfstandig wonende ouderen die hun zelfstandigheid en autonomie willen behouden en/of de zorgtaken voor een partner willen volhouden.
 • Bij gezinnen waarbij sprake is van relationeel geweld en/of mishandeling.
 • Ter voorkoming van uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling of bij terugplaatsing.
 • Om het sociale netwerk te verstevigen van bijvoorbeeld zelfstandig wonende jongeren met een licht verstandelijke beperking.
 • Als mensen de dupe worden van het gedrag van anderen, kunnen slachtoffers en daders en hun respectievelijke netwerken in een bijeenkomst gevoelens en gedachten uitwisselen over wat er gebeurd is en een herstelplan maken.
 • Bij dak- en thuislozen om te onderzoeken of de contacten met familie en vrienden hersteld kunnen worden en of deze betrokken kunnen worden bij het maken van een toekomstplan.
 • Om een plan te maken voor een gezin met een (ernstig) ziek kind of zieke ouder.
 • Ter ondersteuning van een chronisch zieke.
 • Om dreigende huisuitzetting te voorkomen.
 • Om een leerplan te maken voor een hoogbegaafd kind op een school of om te voorkomen dat een kind vroegtijdig de school verlaat.
 • Om draagvlak te krijgen voor een reïntegratieplan bij werkeloosheid of als er veel schulden zijn.
 • Ter voorkoming van een opname onder dwang bij ggz-problematiek.
 • In een buurt waar veel overlast is, kunnen bewoners bij elkaar komen om een verbeterplan te maken.
 • Bij ruzie en/of geweld op een club of vereniging.
 • Bij een uit de hand gelopen conflict tussen leerkracht en leerling.

Ook de praktijkondersteuner kan situaties tegenkomen waarbij een Eigen Kracht-conferentie een goed idee lijkt. Dit geldt zowel voor de praktijkondersteuner-somatiek als de praktijkondersteuner-ggz. Iedereen kan een Eigen Kracht-conferentie aanvragen. Het aanvragen loopt via het landelijk kantoor in Zwolle of via een regionale Eigen Kracht Centrale (zie pagina 185). Het is ook mogelijk eerst een informatief gesprek aan te vragen. Financiering van de Eigen Kracht-conferenties is vaak geregeld via een instelling of via de gemeente.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2013, nummer 6

Literatuurverwijzingen:

Literatuur

1
Muntendam M, Van Beek F en Goorhuis M. De Kleine Gids, Eigen Kracht-conferentie. Deventer: Kluwer, 2013.