Home Tags Beschouwing

Beschouwing

Mini-mental state examination: beperkt screeningsinstrument bij cognitieve stoornissen

Inleiding Dementie is een ernstige, ongeneeslijke aandoening die veel voorkomt. In Nederland heeft 6% van de bevolking boven de leeftijd van 65 jaar een vorm van dementie; in de totale bevolking zi...

Vroegtijdige herkenning partnergeweld

De kern Partnergeweld tegenover vrouwen komt voor bij 30-41% van de vrouwen. In veel gevallen zijn kinderen aanwezig. Zij zijn vrijwel altijd getuige van het geweld, of zelf ook slachtoffer. Wannee...

Ontstaan en ontwikkeling van de praktijkondersteuning

De kern In de jaren ’90 werd de basis gelegd voor praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk. Doelstellingen van het convenant uit 1999 tussen VWS en LHV waren verbetering van kwaliteit van zor...

Patient empowerment

De kern Het begrip patient empowerment hangt samen met andere begrippen, zoals eigen kracht, participatie in de samenleving en de verschuiving in de gezondheiszorg van ‘zorgen en ziekte’ (zz) naar...

Nieuwe middelen voor diabetes mellitus type 2

De kern De effectiviteit van de nieuwe antidiabetica, die het incretine-effect versterken, is minder dan de huidige standaardtherapie. Er is een plaats voor deze middelen als patiënten de standaard...

Hoger risico hart- en vaatziekten in de overgang

De kern Vrouwen komen met andere angineuze klachten naar de praktijk dan mannen en hun klachten zijn meer divers dan die van mannen. Na de overgang wordt het risico op cardiovasculaire problemen gr...

Chronische nierschade: een zorg voor de eerste lijn

De kern Meestal is de oorzaak van chronische nierschade diabetes of hypertensie. Andere oorzaken zijn zeldzamer. Een patiënt met chronische nierschade heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziek...

Casemanager dementie: een complexe baan

De kern Bijna overal in Nederland zijn inmiddels casemanagers dementie werkzaam. De taken van de casemanager dementie omvatten zowel begeleiding van de cliënt als de coördinatie van overige zorg vo...

Geneesmiddelen en ouderen

Solange Pans[[vn:1]] De kern Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk, waarvoor zij diverse geneesmiddelen krijgen voorgeschreven. Polyfarmacie kan bijwerkingen, interacties tussen genees...

Fouten melden betekent meer veiligheid

De kern Melden en analyseren van fouten tijdens de patiëntenzorg is nodig om zorgkwaliteit te verbeteren. Zorgverleners proberen fouten zo veel mogelijk te vermijden. En als ze een fout maken, prob...