Home Tags Beschouwing

Beschouwing

Nieuwe middelen voor diabetes mellitus type 2

De kern De effectiviteit van de nieuwe antidiabetica, die het incretine-effect versterken, is minder dan de huidige standaardtherapie. Er is een plaats voor deze middelen als patiënten de standaard...

Hoger risico hart- en vaatziekten in de overgang

De kern Vrouwen komen met andere angineuze klachten naar de praktijk dan mannen en hun klachten zijn meer divers dan die van mannen. Na de overgang wordt het risico op cardiovasculaire problemen gr...

Chronische nierschade: een zorg voor de eerste lijn

De kern Meestal is de oorzaak van chronische nierschade diabetes of hypertensie. Andere oorzaken zijn zeldzamer. Een patiënt met chronische nierschade heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziek...

Casemanager dementie: een complexe baan

De kern Bijna overal in Nederland zijn inmiddels casemanagers dementie werkzaam. De taken van de casemanager dementie omvatten zowel begeleiding van de cliënt als de coördinatie van overige zorg vo...

Geneesmiddelen en ouderen

Solange Pans[[vn:1]] De kern Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk, waarvoor zij diverse geneesmiddelen krijgen voorgeschreven. Polyfarmacie kan bijwerkingen, interacties tussen genees...

Fouten melden betekent meer veiligheid

De kern Melden en analyseren van fouten tijdens de patiëntenzorg is nodig om zorgkwaliteit te verbeteren. Zorgverleners proberen fouten zo veel mogelijk te vermijden. En als ze een fout maken, prob...

Diabetes in de ramadan, een maand van bezieling

De kern De ramadan begint in 2013 rond 9 juli en duurt 29 of 30 dagen. De datum verschuift elk jaar; dit jaar valt de ramadan in de zomer. De ramadan is een maand van saamhorigheid en van dichter b...

In opleiding tot casemanager dementie

Opleiding Casemanagement bij Dementie Tijdens de opleiding Casemanagement bij Dementie bij de Transfergroep van Hogeschool Rotterdam maken de cursisten uitvoerige en gedetailleerde casestudies. In...

Thuis met dementie in Almere

Thuis met dementie in Almere Saskia van Zutphen De kern In Almere werkt de huisartsenpraktijk in de zorg voor patiënten met dementie intensief samen met het verpleeghuis. Het protocol is gebaseerd...

Aan de slag met (bijna-) incidenten

De kern Melden, analyseren en herstellen van fouten tijdens de patiëntenzorg is nodig als je de kwaliteit van de zorg in je praktijk wilt verbeteren. Aan de hand van incidenten voer je verbeteracti...