Home Tags Beschouwing

Beschouwing

De praktijkondersteuner meer betrokken bij de zorg aan CVA-patiënten

De kern Er dreigt een kloof te ontstaan tussen vraag en aanbod in de zorg voor CVA-patiënten. Versterking van de praktijkondersteuning leidt tot een betere inbedding en toegenomen effectiviteit van...

Voorbereidingen voor een wereldwijde griepgolf

Inleiding Griepdeskundigen waarschuwen al geruime tijd voor de uitbraak van een wereldwijde griepepidemie, ook wel influenzapandemie genoemd. Zo’n wereldgriep heeft in het verleden onze wereld gete...

Mijn praktijkondersteuner / Mijn huisarts

De praktijkondersteuner: Annemieke de Jong (38), POH bij huisartsenpraktijk Filius, Mus en Hylkema in Amersfoort Opleiding: A-verpleegkunde, POH Werk hiervoor: verpleegkundige in andere praktijk, e...

Wanneer is voor mij diabeteszorg optimaal?

In de huisartsenpraktijk kan een groot deel (75-80%) van de diabeteszorg door een kernteam van huisarts, praktijkondersteuner (POH) en –assistente geleverd worden. Motivatie en gestructureerd werke...

Waar houdt liefdevolle zorg op?

Er zijn veel richtlijnen en handboeken over ethiek en verpleging, en ze zeggen niet allemaal hetzelfde over de grenzen van verzorging. Florence Nightingales klassieker Over ziekenverpleging is lang...

Mini-mental state examination: beperkt screeningsinstrument bij cognitieve stoornissen

Inleiding Dementie is een ernstige, ongeneeslijke aandoening die veel voorkomt. In Nederland heeft 6% van de bevolking boven de leeftijd van 65 jaar een vorm van dementie; in de totale bevolking zi...

Nieuwe middelen voor diabetes mellitus type 2

De kern De effectiviteit van de nieuwe antidiabetica, die het incretine-effect versterken, is minder dan de huidige standaardtherapie. Er is een plaats voor deze middelen als patiënten de standaard...

Geneesmiddelen en ouderen

Solange Pans[[vn:1]] De kern Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk, waarvoor zij diverse geneesmiddelen krijgen voorgeschreven. Polyfarmacie kan bijwerkingen, interacties tussen genees...

Thuis met dementie in Almere

Thuis met dementie in Almere Saskia van Zutphen De kern In Almere werkt de huisartsenpraktijk in de zorg voor patiënten met dementie intensief samen met het verpleeghuis. Het protocol is gebaseerd...

Allochtone patiënten met hypertensie

De kern Hypertensie komt vaker voor bij creools-Surinaamse, Hindoestaans-Surinaamse en Turkse patiënten dan bij autochtone Nederlandse patiënten. Mogelijke oorzaken zijn verschillen in genetische a...
Abonneren