Home Tags Beschouwing

Beschouwing

De complexe weg naar de diagnose astma of COPD

Inleiding De diagnostiek van astma en COPD is niet gemakkelijk. Er is geen eenduidige maat voor, zoals een HbA1c voor diabetes, of een bloeddrukmeting voor hypertensie. De diagnose wordt gesteld do...

Visueel voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden

De kern Gezondheidsvaardigheden (health literacy) zijn vaardigheden om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Laaggeletterden hebben vaak beperkte gezondheidsvaardighed...

Hoe denkt de patiënt over de praktijkondersteuner?

De kern Patiënten vinden het belangrijk dat de praktijkondersteuner hen serieus neemt, goed luistert, open is, voldoende tijd neemt, en advies geeft over wat de patiënt aan zijn klachten kan doen....

Reumatoïde artritis risicofactor hart- en vaatziekten

De kern Reumatoïde artritis is een onafhankelijke risicofactor (dus los van de algemene risicofactoren, zoals roken, hypercholesterolemie en hypertensie) voor hart- en vaatziekten. Het cardiovascul...

De praktijkondersteuner meer betrokken bij de zorg aan CVA-patiënten

De kern Er dreigt een kloof te ontstaan tussen vraag en aanbod in de zorg voor CVA-patiënten. Versterking van de praktijkondersteuning leidt tot een betere inbedding en toegenomen effectiviteit van...

Twijfel aan diagnose astma of COPD?

Dit is deel 2 van een tweeluik over astma en COPD. Deel 1 ging over diagnostiek en dit deel gaat over het opsporen van alternatieve of aanvullende diagnosen. De kern Bij veel patiënten waarbij de a...

Kom in beweging

Beweegnormen Nederlands Norm Gezond Bewegen (NNGB) Jongeren: minimaal 1 uur per dag matig intensieve lichamelijke activiteit (5-8 MET’s), inclusief ten minste 2 maal per week intensieve activiteite...

Herziene standaard diabetes type 2

De kern Metformine, sulfonylureumderivaten en insuline zijn de belangrijkste middelen bij de behandeling van diabetes type 2. Van de sulfonylureumderivaten gaat de voorkeur uit naar gliclazide. De...

Kan diabetes mellitus type 2 genezen?

De kern Steeds meer patiënten met diabetes bereiken langdurige normoglykemie zonder medicatie. Er zijn geen landelijke richtlijnen die aangeven hoe huisartsen hiermee om moeten gaan. Op grond van d...

Voorbereidingen voor een wereldwijde griepgolf

Inleiding Griepdeskundigen waarschuwen al geruime tijd voor de uitbraak van een wereldwijde griepepidemie, ook wel influenzapandemie genoemd. Zo’n wereldgriep heeft in het verleden onze wereld gete...