Home Tags Beschouwing

Beschouwing

De BeweegKuur is volop in beweging

Overgewicht is een van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen. In 2009 had 35,4% van de volwassen Nederlandse bevolking matig overgewicht (BMI 25-30 kg/m²). Bij 11,8% was sprake van ernstig ove...

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie ouderen

De kern In mei 2012 verscheen een nieuwe richtlijn, de Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen 2012. Deze richtlijn is gratis en openbaar voor iedereen te raadplegen via www.nhg.org >...

Voeding bij diabetes mellitus type 2

De kern De praktijkondersteuner kan voor voedingsadvisering van patiënten met diabetes mellitus type 2 de voedingsrichtlijn van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) gebruiken. Alleen van het med...

Samen beslissen is beter

De kernGedeelde besluitvorming (shared decision making) is noodzakelijk wanneer er meer dan één behandeloptie is, en het afwegen van de voor- en nadelen voor dilemma’s zorgt. In de huisartsenprakti...

Opsporing verzocht met de herziene NHG-Standaard Hartfalen

De kern Hartfalen neemt toe met het ouder worden: 20% van de 85-plussers lijdt eraan. Denk hieraan als een oudere patiënt lichamelijk achteruit gaat. Dagelijks het gewicht meten is de belangrijkste...

Feiten over beweging

De kern Er is wetenschappelijk bewijs dat voldoende lichamelijke activiteit belangrijk is voor de gezondheid. Ook bij mensen met een chronische ziekte verbetert bewegen de gezondheid. De Nederlands...

Dementie, een uitdaging voor de praktijkondersteuner

InleidingDementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is. Het is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig af...

Diabetische voetzorg:zijn we waar we willen zijn?

InleidingDiabetische voetzorg is in de eerste lijn sinds 2010 onderdeel geworden van het dagelijks werk in de huisartsenpraktijk. In januari 2010 adviseerde het College voor Zorgverzekeringen (CVZ,...

De complexe weg naar de diagnose astma of COPD

Inleiding De diagnostiek van astma en COPD is niet gemakkelijk. Er is geen eenduidige maat voor, zoals een HbA1c voor diabetes, of een bloeddrukmeting voor hypertensie. De diagnose wordt gesteld do...

Visueel voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden

De kern Gezondheidsvaardigheden (health literacy) zijn vaardigheden om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en te gebruiken. Laaggeletterden hebben vaak beperkte gezondheidsvaardighed...