Home Tags Beschouwing

Beschouwing

Mijn praktijkondersteuner / Mijn huisarts

De praktijkondersteuner: Annemieke de Jong (38), POH bij huisartsenpraktijk Filius, Mus en Hylkema in Amersfoort Opleiding: A-verpleegkunde, POH Werk hiervoor: verpleegkundige in andere praktijk, e...

Sombere prognose voor depressieve 55-plussers

De kern Eén op de vier 55-plussers in de wachtkamer van de huisarts voelt zich somber. Ouderen komen vaker bij de huisarts met lichamelijke klachten dan met depressieve symptomen. Voorspellers van...

Systematische zorg voldoet beter aan behoeften ouderen

De kern In de toekomst moeten we meer ouderenzorg verlenen met minder mensen. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging kan huisartsenzorg bij uitstek de stijgende zorgvraag en de bijbehorende ko...

Cultuursensitieve hypertensiezorg

De kern Mensen van Afrikaanse afkomst in de westerse landen hebben een hogere prevalentie van hypertensie, een slechter gecontroleerde bloeddruk en meer bloeddrukgerelateerde hart- en vaatziekten d...

Statinetherapie bij 80-plussers

InleidingHVZ komen in Nederland veel voor, vooral bij ouderen.1,2 Een te hoog cholesterolgehalte is een bekende risicofactor voor het krijgen van HVZ. In verschillende grootschalige onderzoeken is...

Wanneer is voor mij diabeteszorg optimaal?

In de huisartsenpraktijk kan een groot deel (75-80%) van de diabeteszorg door een kernteam van huisarts, praktijkondersteuner (POH) en –assistente geleverd worden. Motivatie en gestructureerd werke...

De MRC-dyspnoescore bij de beoordeling van COPD

De kern In de Zorgstandaard COPD is de MRC-dyspnoescore een belangrijk instrument. De MRC-dyspnoescore is een maat voor beperkingen door kortademigheid bij COPD. Naast longfunctieparameters en exac...

Nieuwe diabetesmiddelen: aanwinst of niet?

De kern Klassieke diabetesgeneesmiddelen hebben bewezen goede resultaten bij gestructureerde diabeteszorg volgens de NHG-Standaard. Van nieuwe diabetesgeneesmiddelen daarentegen kennen we de effect...

Fysiotherapie bij COPD

De kern Fysiotherapie voor mensen met COPD geeft bij voorkeur een fysiotherapeut met specifieke scholing over COPD. Ook bij een lage GOLD-score (I en II) kan je patiënt een hoge ziektelast ervaren....

Gewichtstoename bij insulinegebruik

InleidingNaast dieet- en leefstijladviezen begint de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) vaak met het voorschrijven van metformine, al dan niet gecombineerd met een sulfony...