Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Antwoorden

redactie

1. Onjuist

De verschijnselen zijn nog aanwezig, maar mevrouw komt niet in aanmerking voor acute behandeling omdat het tijdstip van de CVA onduidelijk is. Een ambulance sturen is op dit moment daarom niet geïndiceerd. Een spoedvisite van de huisarts is dat wel. Die kan daarna besluiten tot een directe verwijzing (U2) naar de neuroloog.

2. Onjuist

3. Onjuist

4. Onjuist

Na een TIA of herseninfarct worden patiënten, in principe levenslang, behandeld met de volgende medicatie:

Acetylsalicylzuur: de dosering bedraagt in de acute fase 1 maal daags 160 mg (of carbasalaatcalcium, 1 maal daags 200 mg), hierna 1 maal daags 80 mg (of 100 mg carbasalaatcalcium). Bij een allergie voor acetylsalicylzuurderivaten vindt behandeling plaats met clopidogrel 1 maal daags 75 mg (in dit geval zonder dipyridamol). Beoordeel bij gebruik van een acetylsalicylzuurderivaat of clopidogrel of er een indicatie is voor maagbescherming, zie de NHG-Standaard Maagklachten.

Dipyridamol: 2 maal daags 200 mg. De − over het algemeen voorbijgaande − hoofdpijn lijkt deels te voorkomen door geleidelijke dosisverhoging (week 1 en 2 dipyridamol 1 maal daags 200 mg, hierna 2 maal daags 200 mg). Indien de patiënt dipyridamol niet verdraagt, kan worden volstaan met acetylsalicylzuur 1 maal daags 80 mg of is behandeling met clopidogrel 1 maal daags 75 mg (zonder acetylsalicylzuur) te overwegen.

Simvastatine: 1 maal daags 40 mg; streefwaarde LDL-cholesterol < 2,5 mmol/l. Antihypertensiva: ook bij een systolische bloeddruk ≤ 140 mmHg is er een indicatie voor bloeddrukverlagende behandeling, mits deze wordt verdragen. Wees vooral bij ouderen alert op interacties met eventuele co-medicatie en het optreden van bijwerkingen.

5. Juist

6. Juist

Na een herseninfarct of intracerebrale bloeding rapporteert 17 tot 57% van de patiënten een verminderd seksueel verlangen. Daarnaast kan sprake zijn van erectiele disfunctie, die meestal binnen 7 weken na de beroerte herstelt, of een vermindering van de vaginale lubricatie en het orgasmevermogen. In zeldzame gevallen komt hyperseksualiteit voor. In het geval van erectiele disfunctie en/of een verminderd seksueel verlangen licht de huisarts of praktijkondersteuner de patiënt en partner voor over het algemeen voorbijgaande karakter hiervan en eventuele behandelingsmogelijkheden. Een herseninfarct is geen reden om af te zien van seksuele activiteit. Ook na een hersenbloeding bestaat er meestal geen beperking.

7. Onjuist

Autorijden (niet beroepsmatig) is na twee weken toegestaan indien er geen met de rijgeschiktheid interfererende cognitieve of lichamelijke functiestoornissen zijn. Zijn die er wel, dan duurt de rijongeschiktheid in elk geval drie maanden, waarna onderzoek door een neuroloog of revalidatiearts en een rijtest bij het CBR noodzakelijk zijn.

8. Juist

In de revalidatie- en chronische fase is verwijzing naar de neuroloog geïndiceerd bij recidief uitvalsverschijnselen, al dan niet van voorbijgaande aard, en mogelijke complicaties die optreden na een beroerte, zoals epileptische insulten.

9. Onjuist

10. Juist

De barthelindex is een scoringslijst die aangeeft in hoeverre iemand in staat is tot het zelfstandig uitvoeren van ADL-verrichtingen (en dus indirect hoeveel hulp hij daarbij nodig heeft). Er wordt gescoord op 10 ADL-activiteiten. Het maximale aantal punten is 20.
Interpretatie:

  • 0-4: volledig hulpbehoevend;
  • 5-9: ernstig hulpbehoevend;
  • 10-14: hulp nodig, kan veel zelf;
  • 15-19: redelijk/goed zelfstandig
  • 20: volledig onafhankelijk.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2014, nummer 1

Literatuurverwijzingen:

1Beusmans GHMI, et al. NHG-Standaard Beroerte. www.nhg.org