Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Antwoorden

redactie

1. Onjuist.

De groep is nog groter: hart- en vaatziekten in de familie bij eerstegraads familieleden voor het 65e levensjaar verhoogt het risico op deze ziekten. Met hart- en vaatziekten worden bedoeld: hartinfarct, angina pectoris, hartfalen, CVA, TIA, aneurysma aortae en perifeer arterieel vaatlijden.

2. Onjuist.

Etniciteit en stress zijn niet bij het risicoprofiel betrokken omdat deze moeilijk te objectiveren zijn, sterk persoonsafhankelijk zijn en/of verschillen in de tijd en niet of moeilijk behandelbaar kunnen zijn. Het zijn wel essentiële anamnesevragen: sommige allochtone groepen (met name Hindoestanen) en mensen die veel stress ondervinden (denk aan werken in ploegendienst bijvoorbeeld) lopen meer risico op hart- en vaatziekten.

3. Juist.

Terzijde: bij mannen is kanker de belangrijkste oorzaak van sterfte.

4. Onjuist.

Het lipidenspectrum bevat naast het totale cholesterol en het HDL ook de TC/HDL-ratio, het LDL en de triglyceriden.

5. Juist, maar onvolledig.

De risicotabel berekent niet alleen het tienjaarsrisico op sterfte, maar ook op aandoeningen veroorzaakt door hart- en vaatziekten. Dit in tegenstelling tot de tabel die gebruikt werd in de vorige NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement.

6. Juist.

Bij een matig risico (10% tot 20%) is behandeling met leefstijladvisering geïndiceerd. Medicamenteuze behandeling wordt alleen geadviseerd bij risicoverhogende factoren in combinatie met een SBD > 140 of een LDL > 2,5 mmol/l (zie de tabel op pagina 55 in dit nummer).

7. Onjuist.

De streefwaarde van het LDL-cholesterol bij behandeling is ≤ 2,5 mmol/l. Maar verlaging van het LDL met 1 mmol/l geeft al een zinvolle risicoreductie. Bij patiënten met een systolische bloeddruk > 180 mmHg of een TC/HDL-ratio > 8 is een snelle analyse gewenst en is de drempel voor medicamenteuze behandeling laag.Bij familiaire hypercholesterolemie valt het beleid buiten het bestek van de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. Zie het diagnoseschema familiaire hypercholesterolemie van de Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (STOEH).

8. Juist.

Van de meeste statines is aangetoond dat zij het risico op hart- en vaatziekten aantoonbaar verminderen. Op grond van kosteneffectiviteit wordt geadviseerd met simvastatine 40 mg/dag te starten.

9. Juist.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2013, nummer 2

Literatuurverwijzingen:

1NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement. www.nhg.org
2M84 NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006.
3Scheltens Tj. Statines nader beschouwd. Tijdschr praktijkonderst 2013;8:53-8.
4www.vitalevaten.nl/projecten/zorgstandaarden
5www.stoeh.nl/Docs/2007_december%20huisartskaart.pdf.