Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Antwoorden

redactie

1. Onjuist

2. Juist

3. Juist

Bij kinderen tot zes jaar is ‘vol zitten’ en recidiverend hoesten geen onderdeel meer van de symptoomdiagnose astma. Meestal wordt volstaan met het stellen van een symptoomdiagnose ‘recidiverend piepen al dan niet met hoesten’ (symptoomdiagnose astma) omdat het karakteristieke astmapatroon van aanvalsgewijs optreden van kortademigheid met piepen en hoesten veelal niet voorkomt. De diagnose (allergisch) astma wordt bij deze jonge kinderen waarschijnlijker bij de aanwezigheid van constitutioneel eczeem of allergie bij het kind of een atopische aandoening bij een gezinslid (zoals eczeem, allergische rinitis of astma).

Bindels PJE, Van der Wouden JC, Ponsioen BP†, Brand PLP, Salomé PL, Van Hensbergen W, et al. NHG-Standaard Astma bij kinderen. www.nhg.org.

4. Onjuist

5. Onjuist

6. Juist

Poederinhalatoren zijn geschikt voor kinderen vanaf zes à zeven jaar, jongere kinderen blijken vaak onvoldoende peak inspiratory flow (PIF) te hebben om deze goed te kunnen gebruiken. Rond de leeftijd van vier jaar kan bij de dosisaerosol met voorzetkamer wel het mondmasker worden vervangen door alleen een mondstuk.
Bij twijfel aan of ter bevestiging van de diagnose (allergisch) astma kan bij kinderen onder de zes jaar een RAST-test (radioallergosorbent test) zinvol zijn. Een positieve test op inhalatieallergenen maakt de diagnose waarschijnlijker en rechtvaardigt een gerichter medicamenteus beleid. Een negatieve test op inhalatieallergenen maakt de diagnose astma minder waarschijnlijk en rechtvaardigt in eerste instantie een afwachtend beleid. Spirometrie is pas bij kinderen vanaf zes jaar zinvol omdat het lastig is kinderen technisch goed te laten blazen. Vanaf zes jaar kan spirometrie in principe in de eerste lijn worden uitgevoerd.

Bindels PJE, Van der Wouden JC, Ponsioen BP†, Brand PLP, Salomé PL, Van Hensbergen W, et al. NHG-Standaard Astma bij kinderen. www.nhg.org.

7. Onjuist

8. Onjuist

Patiënten met astma komen in aanmerking voor influenzavaccinatie indien er sprake is van een onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden. De groep astmapatiënten jonger dan achttien jaar is divers, variërend van kinderen die op grond van een eenmalig voorschrift van bètamimetica als astmapatiënt geregistreerd zijn, tot kinderen die ondanks onderhoudsmedicatie frequent last hebben van exacerbaties. Het is aan de huisarts de ernst van de astma en daarmee de noodzaak voor vaccinatie tegen influenza vast te stellen. Het gebruik van onderhoudsmedicatie of de frequentie van huisartsbezoeken in verband met astmagerelateerde klachten kan daarbij richtinggevend zijn.
Als kinderen jonger dan zes jaar nooit tegen influenza gevaccineerd zijn, of als zij niet eerder influenza hebben gehad, volgt na een periode van minimaal vier weken een tweede dosis. Zijn kinderen onder de zes jaar wel ooit eerder gevaccineerd, of hebben zij ooit influenza gehad, dan kan worden volstaan met één vaccinatie.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2012, nummer 3

Literatuurverwijzingen: