Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Antwoorden

redactie

1

Juist

Vooral bij oudere patiënten is valpreventie van belang. De huisarts voert een terughoudend beleid bij het voorschrijven van benzodiazepinen en probeert voorgeschreven benzodiazepines te stoppen. Bij patiënten met ernstige mobiliteitsstoornissen, evenwichtsstoornissen of die herhaaldelijk vallen, kan de huisarts een verwijzing overwegen naar een fysio- of oefentherapeut voor gerichte kracht- en balanstraining. Verder is bij personen met een verminderde visus aandacht voor verlichting en drempels in huis zinvol.

2

Onjuist

Patiënten moeten zorgen voor inname van voldoende calcium: bij minder dan vier zuivelconsumpties per dag wordt calciumsuppletie geadviseerd. Mevrouw Ten Oever krijgt vijf zuivelconsumpties per dag binnen en hoeft dus geen calciumtablet erbij te nemen.

3

Juist

4

Juist

Bij meer dan één wervelfractuur bestaat er een indicatie voor preventieve medicamenteuze behandeling zonder voorafgaande botdichtheidsmeting. Hierbij gaat de voorkeur uit naar de bisfosfonaten alendronaat of risedronaat. Door alendronaat en risedronaat neemt de botdichtheid toe en wordt de kans op het krijgen van een (nieuwe) fractuur gehalveerd. Vanwege het gebruiksgemak heeft een wekelijkse dosering de voorkeur. De behandeling met bisfosfonaten wordt niet langer dan vijf jaar voorgeschreven, omdat de effectiviteit na langer gebruik niet is aangetoond en er onzekerheid is over de veiligheid op lange termijn.1

5

Juist

6

Juist

Stressincontinentie is de klacht van onwillekeurig urineverlies dat optreedt tijdens inspanning, persen, niezen of hoesten. Stressincontinentie berust op een tekortschieten van het mechanisme dat de blaas afsluit bij intra-abdominale drukverhoging. Bij stressincontinentie wordt aanbevolen om, vooruitlopend op het doen van bekkenbodemspieroefeningen, vrouwen tijdens het vaginaal toucher te verzoeken de onderzoeksvingers bijeen te knijpen. De arts beoordeelt de rusttonus en of de vrouw de juiste spieren aanspant en ontspant en geeft, als dit niet goed lukt, aanvullende aanwijzingen. Hij vraagt de patiënte bijvoorbeeld te doen alsof ze de plas ophoudt of een windje probeert tegen te houden. Dit zijn dezelfde spieren die men ook gebruikt om tijdens het plassen de mictie te onderbreken. Als de juiste spieren worden aangespannen, voelt de arts deze rond de toucherende vingers sluiten en naar boven bewegen. Vrouwen bij wie stressincontintentie alleen of vooral optreedt onder bepaalde omstandigheden, zoals tijdens sporten, wordt het gebruik van een grote tampon aangeraden.2

7

Onjuist

8

Juist

De Women’s Health Initiative-trial uit 2002 heeft aangetoond dat er bij gebruik van hormoonsubstitutietherapie een grotere kans is op mammacarcinoom, coronaire hartziekten (vooral in het eerste jaar van gebruik), CVA’s en thrombo-embolische aandoeningen. De kleinere kans op coloncarcinoom en osteoporotische fracturen weegt niet op tegen deze verhoogde risico’s. Behandeling met alleen oestrogenen geeft minder risicoverhoging op mammacarcinoom, maar daar staat een verhoogd risico op endometriumcarcinoom tegenover (indien de vrouw geen uterusextirpatie heeft ondergaan). Na het stoppen van hormoonsubstitutietherapie is het risico na één jaar nog maar licht verhoogd en na vijf jaar is het risico terug op het normale niveau. Hoeveel hormoongebruik de kans op een CVA en op een myocardinfarct concreet voor een vrouw verhoogt, hangt af van haar uitgangsrisico op hart- en vaatziekten; dit is na te gaan met de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement.3,4

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2011, nummer 5

Literatuurverwijzingen:

1Elders PJM, Leusink GL, Graafmans WC, Bolhuis AP, Van der Spoel OP, Van Keimpema JC,et al. NHG-Standaard Osteoporose. www.nhg.org. Geraadpleegd in juni 2011.
2Lagro-Janssen ALM, Breedveldt Boer HP, Van Dongen JJAM, Lemain TJJ, Teunissen D, Van Pinxteren B. NHG-Standaard Incontinentie voor urine. www.nhg.org. Geraadpleegd in juni 2011.
3Carton D, Snelder V, Moerman C, Verbeek-Heida P. Waarom zetten vrouwen langdurig gebruik van hormoonsuppletie voort? Een kwalitatief onderzoek. Huisarts Wet 2004; 47(11): 497-501.
4Boukes FS, Groeneveld FPMJ, Assendelft WJJ, Goudswaard AN. NHG-Standpunt Hormoongebruik in de overgang. www.nhg.org. Geraadpleegd in juni 2011.