Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 648 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

POH in de praktijk

'Zijn jullie moe?', was de eerste vraag van de laatste spreker, huisarts Karel Bos.

Vaker hormoontherapie bij vasomotorische klachten

De NHG-standaard De overgang geeft de huisarts richtlijnen voor het beleid bij vrouwen vanaf 40 jaar met overgangsklachten. De herziene standaard kent meer ruimte voor hormoontherapie.

Paulien Schuttinga

Toen Paulien op LinkedIn een oproep las voor een praktijkverpleegkundige op Sint Eustatius, een ander Bovenwinds Eiland, greep ze de kans dan ook met beide handen aan.

Afbouwen

Veel patiënten in de huisartsenpraktijk gebruiken antidepressiva, benzodiazepines en zware pijnstillers. Het afbouwen hiervan is soms moeilijk.

Migratieachtergrond

De diagnose dementie wordt bij ouderen met een migratieachtergrond minder vaak gesteld dan bij ouderen zonder deze voorgeschiedenis.

Diabetes

Glucoseschommelingen bij mensen met diabetes staan niet als bijwerking in de bijsluiters van vaccins. Toch komt deze bijwerking incidenteel voor, bijvoorbeeld na vaccinatie tegen griep of corona.

Preventie

De GGZ-Standaard Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag geeft aan dat suïcidaal gedrag kan worden gezien als een manier om een oplossing te zoeken voor ondraaglijke pijn en onoplosbare problemen.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Obstipatie ouderen

Kenmerken van de ouder wordende darm zijn afnemende peristaltiek, toename van de intraluminale druk, vorming van divertikels en afname van de compliantie (rekbaarheid) en gevoeligheid van het rectum.

Longaanvallen

De NHG-standaarden op het vlak van astma en COPD geven heldere richtlijnen voor eenduidige begeleiding. Waarom gaat er dan toch zoveel mis?

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie