Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wel of geen paracetamol bij vaccinaties?

redactie

Veel ouders maken zich ongerust bij koorts na vaccinaties, vooral angst voor koortsconvulsies speelt daarbij een rol. Het RIVM adviseert bij koorts het kind luchtig te kleden. Antipyretica zoals paracetamol zijn meestal niet nodig, tenzij het kind duidelijke pijn aangeeft later op de prikdag. Desondanks wordt paracetamol nogal eens preventief gebruikt tegen koorts, en soms zelf routinematig geadviseerd in de dagelijkse praktijk. Prymula et al. wilden het effect weten van preventief gebruik van paracetamol in de eerste 24 uur na vaccinatie op de koortsreactie en op de immuunrespons, zowel bij primaire vaccinaties als bij boostervaccinaties. Zij onderzochten 459 gezonde kinderen die op de leeftijd van 3, 4 en 5 maanden de primaire vaccinaties tegen Haemophilus influenzae, difterie, kinkhoest (acellulair), tetanus, polio, hepatitis B en rotavirus (oraal) ontvingen. Ze rekruteerden alle kinderen in 10 centra in Tsjechië en randomiseerden ze in 2 groepen: een groep ontving de eerste 24 uur na vaccinatie paracetamol in een dosering van 40-50 mg/kg/dag, verdeeld over 3 doses; de andere groep kreeg niets. Op de leeftijd van 12-15 maanden kregen dezelfde kinderen (n=414) boostervaccins. De onderzoekers handhaafden de oorspronkelijke randomisatiegroepen hierbij. Preventief gebruik van paracetamol bleek de koortsreactie te verminderen: in de groep met paracetamol had 42% van de kinderen een temperatuur boven 38°C na de primaire vaccinaties en 36% na de boostervaccinatie, tegenover respectievelijk 66% en 58% in de groep zonder paracetamol. Als het gaat om het voorkomen van koorts boven 39,5°C of het bezoeken van een arts voor de klachten, waren de groepen niet verschillend. Een opvallende bevinding was dat profylactisch gebruik van paracetamol de antilichaamrespons op de vaccins verminderde, onafhankelijk van het effect op de koorts. De klinische relevantie hiervan is nog onbekend, en verder onderzoek is op zijn plaats. De onderzoekers raden routinematig gebruik van paracetamol na vaccinaties af en ondersteunen hiermee het huidige beleid van het RIVM. (Maaike Pijpers)

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2010, nummer 2

Literatuurverwijzingen:

1Prymula R, et al. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open label, randomised controlled trials. Lancet 2009;374:1339-50.