Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Verschil in bloeddruk tussen linker- en rechterarm?

Redactie NHG/BSL

Volgens de NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement moet je om hypertensie op te sporen bij het eerste consult de bloeddruk meten aan beide armen. Als er een verschil is van meer dan 10mmHg tussen de linker- en rechterarm, moet je bij vervolgconsulten telkens de bloeddruk aan de arm met de hoogste bloeddruk meten. Door aan beide armen te meten kom je erachter of er obstructieve afwijkingen in de arteriën zijn. De wetenschappelijke onderbouwing van dit advies staat niet vermeld in de NHG-Standaard.
Eguchi et al. publiceerden in februari een artikel in de Archives of internal medicine waarin zij stelden dat er geen blijvend bloeddrukverschil is tussen de linker- en rechterarm, behalve als er sprake is van een arteriële afwijking (obstructie).
Zij onderzochten 147 hypertensiepatiënten. Bij alle patiënten maten zij driemaal met verschillende apparaten aan beide armen de bloeddruk. Bij 91 van de 147 werd dit protocol na enige tijd herhaald.
Bij 2 patiënten vonden de onderzoekers grote verschillen in bloeddruk tussen de linker- en rechterarm (systolisch verschil 76 en 42 mmHg). Dit verschil werd veroorzaakt door een obstructieve arteriële ziekte. Bij de overige patiënten bleek de bloeddruk aan de rechterarm steeds een paar mmHg hoger.
Bij de eerste serie metingen (147 patiënten) was bij 15% van de deelnemers een verschil tussen links en rechts van meer dan 10mmHg. Bij de volgende serie metingen (91 patiënten) was dit verschil bij niemand meer aanwezig.
De onderzoekers concludeerden dat er een klein, klinisch niet relevant, bloeddrukverschil was tussen de linker- en de rechterarm. Als er aanvankelijk een verschil van meer dan 10mmHg was, dan verdween dat bij herhaald meten. Het meten van de bloeddruk aan beide armen bij het eerste consult heeft als doel een arteriële obstructie aan te tonen. Dan vind je een groot en blijvend bloeddrukverschil tussen de armen. Als er geen arterieel probleem bestaat en je vindt een bloeddrukverschil tussen beide armen, dan is het niet nodig steeds aan de arm met de hoogste bloeddruk te meten, omdat dat verschil bij herhaald meten verdwijnt. (KJ)

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2007, nummer 5

Literatuurverwijzingen:

1Eguchi K, et al. Consistency of blood pressure differences between left and right arms. Arch Intern Med. 2007;167:388-93