Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Transitiefase en verbetering arbeidsmarkt

Redactie NHG/BSL

Al eerder kon je in dit tijdschrift berichten lezen over het nieuwe competentieprofiel voor de praktijkverpleegkundige. Inmiddels is ook duidelijk hoe de overgang van praktijkondersteuner naar praktijkverpleegkundige goed kan verlopen. Dat kan onder meer door de huidige praktijkondersteunersfunctie aantrekkelijk te houden en te zorgen voor doorgroeimogelijkheden en door de huidige opleidingen te laten bestaan tot de eerste praktijkverpleegkundigen in 2020 uitstromen van de nieuwe opleiding.

Al eerder kon je in dit tijdschrift berichten lezen over het nieuwe competentieprofiel voor de praktijkverpleegkundige. Inmiddels is ook duidelijk hoe de overgang van praktijkondersteuner naar praktijkverpleegkundige goed kan verlopen. Dat kan onder meer door de huidige praktijkondersteunersfunctie aantrekkelijk te houden en te zorgen voor doorgroeimogelijkheden en door de huidige opleidingen te laten bestaan tot de eerste praktijkverpleegkundigen in 2020 uitstromen van de nieuwe opleiding.De Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap spraken zich in 2012 in een standpunt uit dat het kernteam in de huisartsenzorg in de toekomst bestaat uit huisarts (academisch niveau), praktijkverpleegkundige (hbo-niveau) en praktijkassistente (mbo-niveau). Het gaat dan om een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige die naast de protocollaire zorg voor patiënten met chronische aandoeningen ook protocoloverstijgende zorg kan bieden.
Inmiddels is er een competentieprofiel voor de praktijkverpleegkundige ‘nieuwe stijl’, waarmee de opleiding tot praktijkondersteuner-somatiek (POH-S) geactualiseerd kan worden. De toekomstige opleiding vormt een instroom in de verpleegkundige opleiding Bachelor Nursing. Die start in 2016 en in 2020 zullen de eerste hbo-opgeleide, generalistische praktijkverpleegkundigen afstuderen.
Een goede overgang van de functie van de praktijkondersteuner naar die van de praktijkverpleegkundige is belangrijk. Vertegenwoordigers uit de sector deden hiertoe aanbevelingen, te lezen in de Eindrapportage Project Transitie POH-S (zie www.ssfh.nl).

1. Hou de huidige praktijkondersteunersfunctie aantrekkelijk.
2. Laat de huidige opleidingen bestaan tot de eerste praktijkverpleegkundigen in 2020 uitstromen van de nieuwe opleiding. De opleidingen moeten dan wel geactualiseerd worden, zodat de praktijkondersteuner na afstuderen eventueel in kan stromen in de nieuwe opleiding tot praktijkverpleegkundige (al dan niet verkort).
3. Zorg voor doorgroeimogelijkheden voor de praktijkondersteuner.
4. Ontwikkel een intakeassessment voor het omscholen van de praktijkondersteuner tot de functie praktijkverpleegkundige.
5. Regel een passend bijscholingstraject voor de huidige praktijkondersteuner.

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) legt contacten met de opleidingen om het een en ander te realiseren. Ook roept de stichting werkgeversorganisaties LHV en InEen op om over de bekostiging van de POH-S met de verzekeraars in gesprek te gaan.
De transitiefase POH-S past min of meer in het Sectorplan, waarbinnen de SSFH werkt aan de verbetering van de arbeidsmarkt en beroepsopleiding voor de ondersteunende functies in de huisartsenzorg. Aangezien er momenteel een tekort is aan praktijkondersteuners en doktersassistenten, zouden volgens het Sectorplan 200 praktijkondersteuners en 150 doktersassistenten vanuit andere zorgsectoren moeten worden aangetrokken en opgeleid. Ook de ontwikkeling van een bijscholingstraject voor 250 huidige praktijkondersteuners tot het gewenste competentieniveau van de praktijkverpleegkundige is onderdeel van dit plan.
Sietsche van Gunst

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2015, nummer 3

Literatuurverwijzingen: