Home Tags PEARLS

PEARLS

Gerichte diabetesvoorlichting aan allochtonen werkt op korte termijn

Context Niet-westerse etnische minderheidsgroepen hebben vaker diabetes mellitus type 2 dan de autochtone bevolking. Ook is hun metabole instelling en bloeddrukcontrole minder vaak optimaal. Bovend...

Telemonitoring bij hartfalen

Context Chronisch hartfalen komt steeds vaker voor. Om de kwaliteit van zorg op peil te houden en om praktische redenen zouden moderne communicatiemethoden ingezet kunnen worden. Voorbeelden hierva...

Antihypertensiva zijn werkzaam bij vrouwen

Context Hypertensie is een risicofactor voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, in het bijzonder bij vrouwen afkomstig uit Afrika. Net als mannen worden vrouwen met hypertensie behandeld om te voork...

Helpen statines tegen dementie?

Context Er is toenemend bewijs dat cholesterol een rol speelt bij het ontstaan van dementie. Cholesterol zou invloed hebben op de vorming van plaques bij de ziekte van Alzheimer. Daarnaast leidt ee...

Beroepsastma

Context Beroepsastma is de meest frequent voorkomende werkgerelateerde longziekte en kan resulteren in een afgenomen kwaliteit van leven en verzuim. Bij beroepsastma worden de astmatische klachten...

Dieet bij hypertensie

Context Alle richtlijnen voor de behandeling van hypertensie benadrukken het belang van gewichtsverlies. Diëten met als doel gewichtsvermindering zouden een verlaging van de bloeddruk kunnen bewerk...

Therapietrouwe patiënten door zelfmanagement

Context Het door patiënten op de juiste manier innemen van medicijnen is noodzakelijk, anders hebben deze niet het beoogde effect. Het komt echter veel voor dat patiënten therapieontrouw zijn en de...

Voorlichting bij hartrevalidatie

Context Coronaire hartziekten, waaronder angina pectoris en myocardinfarct, zijn een van de belangrijkste oorzaken van voortijdig overlijden. Naast oefentherapie en psychologische begeleiding is vo...

Schuimverband niet effectiever

Commentaar Een diabetisch voetulcus is een gevreesde complicatie bij diabetes mellitus. Van elke 7 diabetespatiënten krijgt 1 patiënt in de loop van de ziekte een voetulcus. De genezing hiervan duu...

SMS bij stoppen met roken

Context Veel rokers vinden het moeilijk om te stoppen met roken en bestaande interventies zijn maar beperkt effectief. Mobiele telefonie biedt nieuwe kansen omdat je hiermee tegen relatief lage kos...