Home Tags PEARLS

PEARLS

SMS bij stoppen met roken

Context Veel rokers vinden het moeilijk om te stoppen met roken en bestaande interventies zijn maar beperkt effectief. Mobiele telefonie biedt nieuwe kansen omdat je hiermee tegen relatief lage kos...

Fitness helpt na CVA, maar langetermijneffecten zijn onbekend

Context CVA-patiënten hebben vaak een verminderde conditie. Door de gevolgen van een CVA is lichamelijke activiteit lastiger dan voor gezonde mensen en dit kan leiden tot vermijding van lichamelijk...

Hartrevalidatieprogramma’s thuis of vanuit een centrum even effectief

Context Patiënten die een hartaandoening hebben (doorgemaakt) worden revalidatieprogramma’s aangeboden. Deze hebben een bewezen gunstig effect op het voorkómen van recidieven en het verlagen van mo...

Helpt Tai Chi tegen vallen?

Context Per jaar valt eenderde van de 65-plussers, en 10% houdt er een fractuur aan over. Deze fracturen zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in deze leeftijdsgroep. Daarnaas...

Dikke kinderen kunnen niet in hun eentje afvallen

Context Van de kinderen tussen de 5 en 17 jaar is ongeveer 10% te dik en dat percentage neemt toe. Vaak leidt obesitas tot psychische en fysieke gezondheidsproblemen zoals hypertensie, insulineresi...

Gerichte diabetesvoorlichting aan allochtonen werkt op korte termijn

Context Niet-westerse etnische minderheidsgroepen hebben vaker diabetes mellitus type 2 dan de autochtone bevolking. Ook is hun metabole instelling en bloeddrukcontrole minder vaak optimaal. Bovend...

Telemonitoring bij hartfalen

Context Chronisch hartfalen komt steeds vaker voor. Om de kwaliteit van zorg op peil te houden en om praktische redenen zouden moderne communicatiemethoden ingezet kunnen worden. Voorbeelden hierva...

Antihypertensiva zijn werkzaam bij vrouwen

Context Hypertensie is een risicofactor voor hart- en vaatziekten bij vrouwen, in het bijzonder bij vrouwen afkomstig uit Afrika. Net als mannen worden vrouwen met hypertensie behandeld om te voork...

Helpen statines tegen dementie?

Context Er is toenemend bewijs dat cholesterol een rol speelt bij het ontstaan van dementie. Cholesterol zou invloed hebben op de vorming van plaques bij de ziekte van Alzheimer. Daarnaast leidt ee...

Beroepsastma

Context Beroepsastma is de meest frequent voorkomende werkgerelateerde longziekte en kan resulteren in een afgenomen kwaliteit van leven en verzuim. Bij beroepsastma worden de astmatische klachten...
Abonneren