Home Tags Ouderen

Ouderen

Casus: Valangst

Bij circa 20-40 procent van de ouderen met een valhistorie ontstaat valangst. Ook senioren die niet eerder zijn gevallen kunnen valangst hebben: zo'n 10-20 procent van deze groep.

Insomnie Ouderen

Duurt insomnie langer dan drie weken, dan wordt gesproken van 'langer durende slapeloosheid'. Van chronische insomnie is sprake als de slapeloosheid langer dan drie máánden aanhoudt.

Obstipatie ouderen

Kenmerken van de ouder wordende darm zijn afnemende peristaltiek, toename van de intraluminale druk, vorming van divertikels en afname van de compliantie (rekbaarheid) en gevoeligheid van het rectum.

Migratieachtergrond

De diagnose dementie wordt bij ouderen met een migratieachtergrond minder vaak gesteld dan bij ouderen zonder deze voorgeschiedenis.

Goed Luisteren

Door de Covid-19-pandemie en de hierbij horende beperkingen is wereldwijd het aantal ouderen met eenzaamheid fors toegenomen.

De geheimen van ons evenwichtssysteem

De redactie recenseert boeken, apps en andere interessante media voor de poh/pvk.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Casus: Zo zelfstandig mogelijk

Na een zoektocht wordt mevrouw enigszins ontredderd gevonden een aantal kilometers verderop aan de rand van het bos. Ze is verward en angstig.

Recensies: AANRADER VOOR POH’S IN DE OUDERENZORG

De redactie recenseert boeken, apps en andere interessante media voor de poh/pvk.

Marcel Jacobs: Met ouderen op pad

Op het LinkedIn-profiel van Marcel Jacobs is iets opvallends te zien: na maximaal acht jaar verandert hij van werkplek.