Home Tags Farmacotherapie

Farmacotherapie

Therapietrouw

Bij chronische patiënten speelt gebruik van medicatie een belangrijke rol. Voor de praktijkondersteuner betekent dit dat zij bij de begeleiding van chronische patiënten op de hoogte moet zijn van a...

De praktijkondersteuner en diuretica

Diuretica worden vooral gebruikt tegen hoge bloeddruk en/of hartfalen. Hydrochloorthiazide is het bekendste en meest gebruikte diureticum. Het is een van de middelen uit de groep thiaziden (zie tab...

RAAS-remmers ontrafeld; handvatten voor de POH

RAAS-remmers Het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS) is een complex systeem waarmee het lichaam de bloeddruk en de hoeveelheid circulerend vocht en elektrolyten regelt. RAAS-remmers verla...

Calciumantagonisten

Calciumantagonisten hebben als belangrijkste indicatiegebieden hypertensie en (stabiele) angina pectoris. Door hun vaatverwijdende eigenschappen zijn enkele ervan ook bruikbaar bij aandoeningen die...

Antistolling: een bloedserieuze zaak

Het complexe proces van stolling Bloedstolling of coagulatie is een complex proces dat uitmondt in de stolling van bloed. Bloedstolling dient om verlies van bloed bij een verwonding te voorkomen. T...

Middelen tegen een hoog cholesterol

Fysiologie vetstofwisseling Triglyceriden (glycerol en drie vetzuren) en cholesterol zijn belangrijke bouwstoffen voor ons lichaam. We hebben ze nodig om onze celmembranen te kunnen maken en onderh...

Doseerdozen en baxters

In een eerder artikel over polyfarmacie in dit tijdschrift bespraken we al dat therapietrouw vooral bij patiënten die veel medicijnen gebruiken nog wel eens te wensen overlaat.1 Als je bij patiënte...

Dosering gliclazide bij diabetes mellitus

StappenplanIn de onlangs herziene NHG-Standaard Diabetes Mellitus (zie het oktobernummer 2013) staan bij de behandeling met bloedglucoseverlagende middelen drie stappen beschreven: Stap 1 – Start m...

Metformine

InleidingNa de ontdekking en internationale introductie in 1923 van insuline voor de behandeling van diabetes mellitus, is in 1959 metformine internationaal in de handel gebracht als één van de eer...

Simvastatine

Inleiding Simvastatine is de eerste cholesterolsyntheseremmer ofwel HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl-co-enzym A) reductaseremmer, kortweg statine, die in 1988 internationaal in de handel is gebr...