Home Tags Communicatietips voor het spreekuur

Communicatietips voor het spreekuur

Het omgaan met chronisch zieken

Serie communicatietips Communiceren is zo’n belangrijk deel van het werk van de praktijkondersteuner, dat het goed is daaraan veel aandacht te besteden. In de diverse situaties in de spreekkamer ko...

Het bevorderen van therapietrouw

Serie communicatietips Communiceren is zo’n belangrijk deel van het werk van de praktijkondersteuner, dat het goed is daaraan veel aandacht te besteden. In de diverse situaties in de spreekkamer ko...

Het omgaan met lastige momenten in het patiëntencontact

Het abc van agressie en conflicten In de relatie met je patiënt streef je natuurlijk naar harmonie: je luistert, vraagt door en adviseert naar beste weten. Maar met sommige patiënten wil het soms n...

Het omgaan met fouten en bijna-fouten

Het abc van fouten maken We maken allemaal wel eens een fout. Elk leerproces berust zelfs voor een groot deel op het leren van eerder gemaakte fouten, al kunnen we gelukkig ook leren van de fouten...