Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Standaard PAV in nummer 2 H&W

redactie

Perifeer arterieel vaatlijden

In deze herziene standaard is er meer aandacht voor acute ischemie. Deze aandoening komt weliswaar relatief weinig voor, maar is wel levensbedreigend. Huisarts en praktijkondersteuner kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van ernstige gevolgen. Let vooral op bij de combinatie van de vijf P’s (uit het Engels): Pijn in rust, afwezige Pulsaties van de voetarteriën, bleekheid (Pallor), Paresthesieën en Paralyse van (intrinsieke) voetspieren. Om het onderscheid tussen acute en kritieke ischemie, en claudicatio intermittens duidelijk te maken, vallen de laatste twee voortaan onder verzamelterm ‘obstructief arterieel vaatlijden’. Verder zijn de instructies voor de enkel-armindex verbeterd en is looptraining onder begeleiding voortaan het advies voor patiënten met claudicatio intermittens, omdat dit effectiever is gebleken. Zie ook pagina 8.

Ouderen en hulpverleners virtueel om de tafel

Het groeiend aantal kwetsbare ouderen vraagt om vernieuwende ideeën. Rond Nijmegen is vanuit dit idee gestart met een Zorg en WelzijnsinfoPortaal (ZWIP). Hierop kunnen patiënten inloggen en individueel overleg hebben met mantelzorgers en hulpverleners. Het portaal werd in zeven huisartsenpraktijken (kwalitatief en kwantitatief) geëvalueerd. Het succes verschilde per praktijk, maar de meeste hulpverleners waren positief. Vooral over het scholingsprogramma, de helpdesk en het gebruiksgemak. Een nadeel is dat veel ouderen over onvoldoende vaardigheden beschikken en vaak aangeven liever persoonlijk contact te willen.

Leefstijlinterventies effectief?

Leefstijlinterventies kunnen diabetes helpen voorkomen, zo blijkt uit onderzoek. Lakerveld et al. onderzochten of dit ook opgaat voor de eerste lijn. In West-Friesland onderzochten ze het effect ervan bij volwassenen met een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 en hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat leefstijlinterventies, vergeleken met uitsluitend verstrekken van brochures, geen noemenswaardige toegevoegde waarde hebben. Een standpunt waar nog wel wat tegen in te brengen is. Zij boden namelijk een programma waarin voor de omgeving (mantelzorger, partner, overige familie) geen rol was weggelegd, terwijl juist die omgeving een centrale rol kan spelen bij verandering van leefstijl. Zo slaagt iemand die probeert te stoppen met roken hier hoogstwaarschijnlijk niet in als de partner gewoon door blijft roken.

Behandeling hartritmestoornissen bij astma/COPD

Momenteel is er geen onderscheid in de behandeling van hartritmestoornissen bij patiënten met COPD en astma en patiënten zonder die aandoeningen. De vraag is of hartritmestoornissen bij beide groepen wel op dezelfde manier ontstaat. Hartritmestoornissen komen vaker voor bij COPD- en astmapatiënten. Mogelijk hangt dit samen met roken, systemische inflammatie en autonome disfunctie, maar ook longmedicatie kan meespelen. Zeker dat laatste vraagt om onderzoek; met als belangrijkste doel het ontstaan van deze kwaal bij mensen met astma en COPD te helpen voorkomen.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2014, nummer 1

Literatuurverwijzingen:

1www.henw.org