Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Parodontitis verhoogt de kans op hart- en vaatziekten

redactie

Ontstoken tandvlees – parodontitis – geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door toename van atherosclerose. De menselijke mond bevat veel bacteriën zoals actinobacillus- en prevotella-soorten. Deze bacteriën nestelen zich in de overgang van de tanden en kiezen naar de omslagplooi van het mondslijmvlies. Hierdoor ontstaan zogenaamde pockets van enkele millimeters diep. De bacteriën in die pockets tasten het omhangmechanisme van de tanden en kiezen aan, waardoor gebitselementen op den duur los komen te zitten. De bacteriën produceren toxinen en kunnen soms in de bloedbaan terechtkomen waar zij een ontstekingsreactie teweegbrengen. Dat laat zich ook zien door een toename van ontstekingscellen in het bloed en ontstekingseiwit zoals het C-reactieve proteïne. Dit ontstekingsproces kan atherosclerose doen toenemen.
Bovenstaande wordt bevestigd in een Duitse studie. In een groot patiëntcontroleonderzoek vergeleek men 263 patiënten na een hartinfarct met een controlegroep van 526 mensen zonder hartinfarct, die in mindere mate ook cardiovasculaire risicofactoren hadden zoals hypertensie. De uitkomstmaten waren: het aantal en de diepte van de pockets, het aantal en typen bacteriën in de pockets en het aantal uitgevallen of loszittende tanden.
Patiënten met een hartinfarct hadden significant meer van de bovengenoemde gebitsproblemen dan mensen in de controlegroep (Odds ratio voor alle parameters samen 1,8; 95% betrouwbaarheidsinterval 1,2-2,7). Eén bacterie bleek de belangrijkste verwekker, namelijk de Actinobacillus actinomycetemcomitans (Odds ratio 2,7; 95% BI 1,7-4,1). Een belangrijke factor die de mondflora beïnvloedt is roken, maar daar had men rekening mee gehouden.
Tegen deze achtergrond lijkt het zinvol om bij de controles van patiënten met hart- en vaatziekten en ook diabetes mellitus naar het gebit te kijken als risicofactor voor progressie van het vaatlijden. Bij vermoeden van afwijkingen is een verwijzing naar de mondhygiënist of de tandarts op zijn plaats. (LB)

[[img:221]]

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2007, nummer 1

Literatuurverwijzingen:

1Spahr A et al. Peridontal infections and coronary heart disease. Arch Intern Med 2006;166:554-9.