Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Paradoxaal effect van roken bij COPD-medicatie

redactie

Roken beïnvloedt het effect van medicatie. Zo blijkt het effect van ICS bij astma en COPD minder te zijn bij rokers. Onderzoekers wilden weten wat het effect van roken is op de anticholinerg-werkende luchtwegverwijder tiotropium, die de kwaliteit van leven bij COPD verhoogt. Ze haalden uit de 6000 deelnemers aan het UPLIFT-onderzoek 850 rokers en 3500 ex-rokers. In een post-hoc-analyse vergeleken ze de uitkomsten van deze 2 groepen met elkaar voor wat betreft de kwaliteit van leven. De groep rokende COPD-patiënten had na 6 en 48 maanden een significante en merkbare (>4 punten op de SGRQ-vragenlijst) verbetering van kwaliteit van leven. De groep ex-rokers had eveneens een statistisch significante, maar een gemiddeld niet merkbare verbetering in kwaliteit van leven.
Rokers met COPD lijken dus meer baat van tiotropium te ondervinden dan niet-rokende COPD-patiënten. De auteurs opperen dat tiotropium het bronchusobstructieve effect van roken tegengaat (anticholinergeffect). In dit onderzoek blijkt het effect van tiotropium voor de gemiddelde niet-rokende COPD-patiënt niet of nauwelijks waarneembaar.
Om de therapietrouw te bevorderen, verdient elke COPD-patiënt die medicatie gebruikt onze uitleg over de mogelijke paradox: niet-roken bevordert het effect van ICS en versluiert het effect dat tiotropium heeft op de kwaliteit van leven van de rokende COPD-patiënt. (Ben Ponsioen)

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2010, nummer 3

Literatuurverwijzingen:

1Tashkin DP, et al. Long-term efficacy of tiotropium in relation to smoking status in the UPLIFT trial. Eur Respir J 2010;35:287-94.