Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ontrouwe diabetespatiënten sterven eerder

redactie

Er wordt gesuggereerd dat mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, vaak therapieontrouw zijn. Dit zou ernstige gevolgen voor hen kunnen hebben. Amerikaanse onderzoekers zochten uit wat de consequentie van therapieontrouw is bij mensen met diabetes mellitus.1 Hiervoor hebben ze een onderzoek gedaan onder 11.532 diabetespatiënten. Het bleek dat één op de vijf patiënten niet trouw hun antidiabetica, antihypertensiva en/of statines innam. Om dit vast te kunnen stellen hebben ze bij de apotheken de voorgeschreven hoeveelheid tabletten gedeeld door het aantal dagen in een jaar. Patiënten waren therapieontrouw als zij minder tabletten ophaalden dan voor 80% van de tijd nodig was, oftewel voor minder dan 292 dagen in een jaar. Patiënten die therapieontrouw waren, waren jonger en hadden minder andere chronische ziekten, zoals hypertensie of hartziekten, dan therapietrouwe patiënten. Ondanks het feit dat deze patiënten dus gezonder lijken, was de sterfte onder hen hoger. Daarbij hadden zij een hoger HbA1c en cholesterol, en een hogere bloeddruk. Ze werden ook vaker in het ziekenhuis opgenomen. Om te zien wat het effect van alleen therapieontrouw op sterfte en ziekenhuisopnames is, corrigeerden de onderzoekers voor een aantal mogelijke vertekenende factoren (confounders). De OR (odds-ratio) voor ziekenhuisopnames was 1,58 (95%-BI 1,38-1,81). Dat betekent dat diabeten die niet therapietrouw zijn 1,58 keer zoveel kans hebben op een opname in het ziekenhuis in dat jaar vergeleken met therapietrouwe diabeten. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval geeft aan dat het zeer waarschijnlijk is (95%) dat het werkelijke verhoogde risico ergens tussen de 1,38 en de 1,81 keer ligt. De OR voor sterfte was 1,81 (95%-BI 1,46-2,23).
Dit onderzoek toont aan dat therapieontrouw ernstige gevolgen kan hebben. Niet alleen op de meetbare factoren als HbA1c en de bloeddruk, maar ook op harde eindmaten als ziekte en sterfte. Dit is dus opnieuw een bevestiging dat we patiënten moeten proberen te motiveren om trouw hun pillen te slikken. (EL)

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2006, nummer 3

Literatuurverwijzingen:

1Ho M, et al. Effect of medication nonadherence on hospitalization and mortality among patients with diabetes mellitus. Arch Intern Med; 166:1836-41.