Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Nieuw competentieprofiel voor praktijkondersteuners

redactie

De huisarts werkt generalistisch en richt zich dus op alle klachten, problemen en vragen over gezondheid en ziekte van alle mensen. Een deel van de taken worden gedelegeerd naar de praktijkondersteuner. Tot dusver ging het met name om geprotocolleerde zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Onder meer vanwege de toename van de zorgvraag van (oudere) patiënten met multimorbiditeit wordt het belangrijk dat de praktijkondersteuner generalistisch en protocoloverstijgend kan werken, meer vanuit verpleegkundige competenties. De huidige praktijkondersteuners hebben een bedrijfsopleiding gevolgd die ze op hbo-niveau brengt, maar geen echte hbo-opleiding is. De inhoud van de ‘oude’ bedrijfsopleiding is gebaseerd op het leveren van geprotocolleerde zorg van patiënten met diabetes, astma/COPD of (risicofactoren voor) cardiovasculaire aandoeningen. De meeste praktijkondersteuners hebben ervaring opgedaan in diabetes óf astma/COPD óf cardiovasculair risicomanagement. Voor een patiënt met meerdere chronische aandoeningen kan dat betekenen dat hij meerdere praktijkondersteuners ziet. Met het oog op doelmatige zorg is het echter van belang dat de zorg niet is versnipperd is over verschillende zorgverleners. Het is ook de bedoeling dat de praktijkverpleegkundige in de toekomst ook niet-geprotocolleerde zorg biedt onder meer aan oudere patiënten met een complexe zorgvraag.

Onderdeel van hbo-v

De toekomstige opleiding tot praktijkverpleegkundige zal onderdeel worden van de hbo-verpleegkunde. Er ligt nu een competentieprofiel voor de praktijkverpleegkundige huisartsenzorg dat wordt uitgewerkt in eindtermen voor de nieuwe hbo-opleiding. De hogescholen gaan die naar verwachting in 2014 aanbieden. Voor de zittende praktijkondersteuners heeft deze situatie de nodige consequenties. Er is een werkgroep in het leven geroepen die zich gaat buigen over de invulling van een overgangsregeling. Iemand die veel weet van het nieuwe competentieprofiel en de noodzaak tot een overgangsregeling benadrukt, is Nelleke Gruijters, huisarts en betrokken bij het LHV/NHG-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening. In het interview met haar lees je hoe zij denkt over de praktijkondersteuner, de ontwikkelingen in de huisartsenzorg en het nieuwe competentieprofiel.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2013, nummer 3

Literatuurverwijzingen: