Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Huisbezoek bij ouderen met gezondheidsproblemen weinig zinvol

redactie

Soms leggen praktijkondersteuners sociale of preventieve huisbezoeken bij ouderen af, met het doel om gezondheidsproblemen bij ouderen op te sporen of te voorkomen. Maar leveren deze bezoeken daadwerkelijk wat op? Uit eerder onderzoek bleek al dat je kunt twijfelen aan het nut van preventieve huisbezoeken door wijkverpleegkundigen. Mogelijk kunnen deze bezoeken wel nuttig zijn bij oudere personen die gezondheidsproblemen ervaren. Nederlandse onderzoekers voerden daarom een gerandomiseerd klinisch experiment uit, waarin ervaren wijkziekenverzorgenden onder supervisie van een wijkverpleegkundige programmatisch huisbezoeken aflegden bij oudere mensen die gezondheidsproblemen ervaren. Een rapportcijfer voor de eigen gezondheid op een schaal van 1-10 punten gaf de mate van ervaren gezondheidsproblemen aan. Alleen ouderen met een slechte gezondheid (score <6) deden mee aan het onderzoek. Men verdeelde 330 zelfstandig wonende personen (70-84 jaar) onder in een interventiegroep (n=160) en een controlegroep (n=170). De controlegroep ontving de reguliere zorg, in de interventiegroep werd deze zorg aangevuld met 8 huisbezoeken (60-90 minuten) en telefonische follow-up gedurende 18 maanden. Tijdens deze contacten spoorde men gezondheidsproblemen en risico’s op, verstrekte men adviezen, of verwees men door naar andere professionele zorgverleners of organisaties. Primaire uitkomstmaten waren: gezondheidsbeleving, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. De onderzoekers maten dit aan de hand van vragenlijsten na 12, 18 en 24 maanden in beide groepen. Daarnaast keek men nog naar verschillen in gezondheidsklachten, depressieve klachten en cognitief functioneren tussen beide groepen aan de hand van individuele interviews na 18 maanden. Aan het einde van de interventieperiode vond men tussen beide groepen geen significante verschillen. Concluderend lijkt een dergelijk huisbezoekprogramma geen effect te hebben op de gezondheidstoestand van oudere personen met gezondheidsproblemen. Waarschijnlijk verschillen huisbezoeken van praktijkondersteuners inhoudelijk niet veel van de bezoeken uit dit onderzoek en moeten we ons afvragen of deze bezoeken wel daadwerkelijk nuttig zijn. Voorlopig lijkt er geen reden om programmatisch huisbezoeken uit te voeren. (JP)

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2009, nummer 3

Literatuurverwijzingen:

1Bouman AIE, et al. Huisbezoeken aan ouderen met gezondheidsproblemen. Effecten van een gerandomiseerd experiment. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153:B199