Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Frisdrank in de ban

redactie

We herinneren ons vast allemaal nog de voorgestelde maatregel van burgemeester Bloomburg van New York om grote bekers frisdrank in zijn stad te verbieden. Frankrijk voerde al eerder een belastingheffing op frisdrank door en ook in België overweegt men deze maatregel. Een groeiend aantal onderzoeken toont de relatie tussen consumptie van gezoete dranken met zowel overgewicht als diabetes mellitus type 2 aan. Daar kunnen we inmiddels een Europees onderzoek aan toevoegen. Volgens een recente Europese studie van het Imperial College London, gepubliceerd in het vakblad Diabetology, verhoogt het dagelijks drinken van gesuikerde frisdrank de kans op DM2 met bijna eenvijfde.

Volgens een recent onderzoek van het Imperial College London, gepubliceerd in het vakblad Diabetology, verhoogt het dagelijks drinken van gesuikerde frisdrank de kans op diabetes type 2 met bijna eenvijfde. In een case-cohortonderzoek werden de gegevens van een ruime 30.000 mensen onderzocht; 12.000 met diabetes en 16.000 afkomstig uit de EPIC-studie, een Europees onderzoek naar het verband tussen kanker en voeding. Een dagelijkse frisdrankconsumptie (336 mg) verhoogt de kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 met 22%. Als daarbij rekening werd gehouden met de BMI en de totale energie-inname daalde het risico, maar bleef nog steeds 18%. Het verband werd niet aangetoond voor lightproducten en vruchtensappen. De stijging van het risico op diabetes type 2 kan te maken hebben met de toename van het gewicht door deze calorierijke drank. Hoe groot de rol van gewichtstoename in deze is en of er ook andere verbanden zijn, wordt nog verder onderzocht. De voorgestelde maatregel van Bloomburg vindt vooralsnog geen navolging, maar het schadelijke effect van gezoete frisdrank is inmiddels een gegeven. Consumenten van frisdrank moeten hierover worden geïnformeerd. Laat dit onderzoek voor ons in elk geval aanleiding zijn om het onderwerp weer prominent te agenderen in de spreekkamer.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2013, nummer 5

Literatuurverwijzingen:

1Romaguera D, et al. Consumption of sweet beverages and type 2 diabetes incidence in European adults:results from EPIC-InterAct. Diabetologia 2013;56:1520-30.