Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Diabetes en mondhygiëne

redactie

Een Cochrane review toonde aan dat de behandeling van paradontitis een HbA1c-daling van 0,40% kan bewerkstelligen(95%-BI − 0,78 tot − 0,01%). Lang niet alle diabetespatiënten gaan echter voor controle naar de tandarts of mondhygiënist. Een mogelijkheid is tijdens de diabetescontroles te bespreken of de patiënt de tandarts en/of mondhygiënist regelmatig bezoekt en of er klachten zijn van pijn in de mond, een droge mond, veranderde smaak, slechte adem, bloedend en/of gezwollen tandvlees of losstaande gebitselementen.
In een enkelblind opgezet multicentered RCT met 257 patiënten in de interventie- en 257 in de controlegroep werd daarentegen geen significante verbetering van het Hba1c vastgesteld. De patiënten in de interventiegroep werden een half jaar intensief behandeld voor parodontitis, zonder dat de medicatie mocht worden bijgesteld. In beide groepen liep het Hba1c licht op; er was dus geen verschil in uitkomst. De auteurs pleiten wel voor intensieve mondbehandeling ter behoud van het gebit, maar concluderen dat dit geen interventie is die de diabetesregulatie verbetert. Hieruit blijkt weer eens de beperkte waarde van Cochrane reviews die het vaak moeten doen met summiere onderzoekgegevens. Het onderzoek van Engebretson et al. was erg goed opgezet. Op dit punt behoeft de NHG-standaard mijns inziens aanpassing.

Mattees van Dijk

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2014, nummer 2

Literatuurverwijzingen:

1Simpson TC, et al. Treatment of periodontal disease for glycaemic control in people with diabetes. Cochrane Database Syst Rev 2010;12(5):CD004714.
2Rutten GEHM. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 , derde herziening. Huisarts Wet 2013;56(10):512-525.
3Engebretson SP, et al. The effect of nonsurgical periodontal therapy on hemoglobin A1c levels in persons with type 2 diabetes and chronic periodontitis: a randomized clinical trial. JAMA 2013;310(23):2523-32.