Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

COPD-ketenzorg in Huisarts en Wetenschap

redactie

Ketenzorg voor chronisch zieken is een hot item, maar behalve voor diabetes is er nog weinig ervaring met ketenzorgprogramma’s voor bijvoorbeeld COPD, astma of cardiovasculair risicomanagement. Ivo Smeele en zijn medeauteurs doen verslag van de ketenzorgprogramma’s die zij met hun Eindhovense zorggroep hebben opgezet. Zij keken naar hoe je deze zorg organiseert en hoe je de effecten meet. Het programma zorgde voor een aanzienlijke verbetering in de registratie. Bij de nulmeting in 2008 waren de meeste indicatoren bij minder dan 50% van de patiënten geregistreerd, in 2010 was dit bijna 80% voor de 10 NHG-indicatoren. Ze concluderen dat zelfs in een goed georganiseerde en zeer actieve zorggroep het enige jaren tijd kost om de registratie van indicatoren in het reguliere zorgproces te integreren. Integrale bekostiging draagt wel bij aan betere registratie, maar er zijn veel praktische knelpunten die snelle implementatie belemmeren. Zij adviseren anderen om te starten met een beperkte set indicatoren en pas na evaluatie daarvan te beginnen met het registreren van aanvullende indicatoren.
Over het onderwerp ketenzorg is ook een interessant commentaar te lezen van Lidewij Broekhuizen. Zij pleit onder andere voor integratie van verschillende ketens, zodat patiënten minder vaak naar de praktijkondersteuner hoeven te gaan. Ook wordt er dan minder dubbel gemeten en geregistreerd.

NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom

Wanneer een patiënt buikklachten heeft, verwijs je hem door naar de huisarts. Toch biedt de herziene NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom interessante achtergrondinformatie voor praktijkondersteuners. Buikklachten komen immers regelmatig voor. Een belangrijke wijziging in deze herziening is dat de huisarts bij eerstegraadsfamilieleden met coeliakie ook bij de patiënt coeliakie moet uitsluiten. Een andere wijziging is dat de huisarts een verwijzing naar de psycholoog moet overwegen bij patiënten die niet voldoende verder kunnen met uitleg, voorlichting en zelfzorgadviezen.

Taken huisarts en praktijkondersteuner

In het juni-nummer van H&W (6) staat een boeiende bijdrage van het Nivel over de taken van huisarts en praktijkondersteuner. In het kader van onderzoek naar consultvoering door praktijkondersteuners zijn video-opnamen gemaakt van 181 patiënten bij 19 praktijkondersteuners. De patiënten vulden vooraf aan het consult een vragenlijst in waarin zij hun mening konden geven over het uitvoeren van bepaalde taken door huisarts of praktijkondersteuner. Wat blijkt? De ondervraagde patiënten beschouwen de werkzaamheden van huisarts en praktijkondersteuner meer als complementair dan als inwisselbaar. Dit komt overeen met de beoogde taakverdeling binnen de huisartsenpraktijk.

NHG-Standaard Depressie

Depressie gaat vaak gepaard met chronisch ziek zijn en dus is deze standaard ook van belang voor praktijkondersteuners. Een belangrijke wijziging is dat deze tweede herziening niet alleen ingaat op depressie, maar ook op depressieve klachten. Verder ligt meer dan voorheen de nadruk op zelfmanagement en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt in het herstelproces. In plaats van het initieel voorschrijven van geneesmiddelen is er meer aandacht voor kortdurende psychologische behandeling.

Water bij hoofdpijn

Verder staat in deze H&W een onderzoeksverslag over het drinken van water bij hoofdpijn. Dat helpt, maar niet bij matige hoofdpijn. Daarnaast een aantal korte interessante bijdragen over telefonische behandeling van chronische pijn, de rol van de assistente bij herhalingsrecepten en de rol van nurse practitioners bij telefonische triage.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2012, nummer 3

Literatuurverwijzingen: