Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Benzodiazepinegebruik, dementie en ouderenzorg

redactie

Wie wil weten of het benzodiazepinegebruik inderdaad is gedaald nu de gebruiker er zelf voor moet betalen, moet het julinummer van H&W openslaan op pagina 286. Ook de derde herziening van de NHG-Standaard Dementie in dit nummer is interessant. Het augustusnummer van H&W brengt een boeiend onderzoeksverslag over ouderenzorg en een aantal prikkelende commentaren over onder meer bloeddrukmeting bij ouderen.

Per 1 januari 2009 is de vergoeding van benzodiazepinen uit de basisverzekering gehaald omdat langdurig gebruik ervan zorgt voor gewenningsproblemen en hoge maatschappelijke kosten. Deze maatregel heeft inderdaad geleid tot een lichte daling in het aantal diagnoses, voorschriften en vervolgrecepten, zo ontdekten Utrechtse onderzoekers. Bij slaapproblemen was de daling groter dan bij angststoornissen. Blijkbaar is er ruimte om het voorschrijven van deze medicatie te reduceren.

Dementie

In de derde herziening van de NHG-Standaard Dementie is een onderverdeling gemaakt in ziektediagnostiek en zorgdiagnostiek. Ook schenkt deze versie meer aandacht aan psychosociale interventies die de huisarts kan adviseren, aangepast aan de individuele behoefte van de patiënt en mantelzorger. Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen een ‘typische’ ziekte van Alzheimer (of vasculaire dementie) en minder uitgesproken of zeldzamere dementiële beelden. In de standaard staat ook de rol van de praktijkondersteuner omschreven, bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van de benodigde zorg en behandeling voor patiënt en mantelzorger.

Complexe diabetes, goede kwaliteit van zorg

In de rubriek ‘Huisartsenzorg in Cijfers’ gaat het over de kwaliteit van zorg. Onderzoekers van het Nivel vergeleken de zorg voor 12.498 patiënten met complexe en niet-complexe diabetes in 2010. Ze concludeerden dat de kwaliteit van zorgprocessen hoger is bij patiënten met complexe diabetes, vooral bij patiënten met relatief veel diabetesgerelateerde contacten.

Antihypertensiva voor de alleroudsten

Moet je 80-plussers nog wel behandelen voor hypertensie? Uit een Cochrane-review blijkt dat het starten en continueren van de behandeling van hypertensie bij patiënten boven de 80 leidt tot significante reductie van de cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit. Dit komt uitsluitend door een significante verlaging van fatale en niet-fatale CVA’s.

In H&W 8 staat over dit onderwerp een commentaar van Wouter de Ruijter en Jacobijn Gussekloo waarin zij ervoor pleiten dat de bloeddruk bij ouderen best iets hoger mag zijn en dat dit zelfs wenselijk is. De conclusie uit het internationale HYVET-onderzoek (Hypertension in the Very Elderly Trail) is dat hypertensiebehandeling bij tachtig-plussers de totale sterfte, sterfte aan CVA’s en incidentie significant verlaagt en daarom nuttig is. De Ruijter en Gussekloo hebben echter een aantal argumenten die dit tegenspreken. Bijvoorbeeld dat de HYVET-populatie niet generaliseerbaar is met de Nederlandse bevolking. Het zijn niet de oudere mensen die Nederlandse huisartsen gemiddeld in hun spreekkamer zien.

Ouderenzorg

Waar voorheen de hulpvraag als uitgangspunt gold, is nu de algehele functionele toestand leidend als het gaat om ouderenzorg. Anticiperen in plaats van reageren. Huisartsen in opleiding (aios) zouden dit tijdens hun opleiding moeten aanleren. In de Maastrichtse huisartsenopleiding brachten aois in zes opleidingspraktijken ouderen in kaart en volgden ze. Ze werden hierover geïnterviewd (kwalitatief onderzoek). Een dergelijke onderwijsinterventie blijkt lonend te zijn als aios gemotiveerd zijn om volgens de nieuwste inzichten te leren werken.

Commentaar op NHG-Standaard Dementie

Van de vier commentaren die in H&W 8 staan, gaan er twee over de NHG-Standaard Dementie. Paul Dautzenberg vindt dat de standaard de diagnostiek en de behandeling van de patiënt met dementie simplificeert naar ‘MMSE + klok = casemanager’. Hij is bang dat dit tot verdeelde zorg leidt en hiermee zowel patiënt als mantelzorger in de kou komen te staan aangezien een deel van de hulpvraag niet goed kan worden ingevuld. Annet Wind vindt juist dat de standaard past in het concept van continue integrale zorg, waarbij de huisarts samen met de patiënt en familie de regie heeft over het (medisch) beleid en dit beleid samen met anderen uitvoert, waaronder casemanagers. Ook is zij van mening dat de eerste lijn alle zeilen zal moeten bijzetten om optimale zorg voor alle dementerende patiënten te bereiken, waarbij ondersteuning onontbeerlijk is.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2012, nummer 3

Literatuurverwijzingen: