Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Van praktijkondersteuner naar praktijkverpleegkundige

redactie

De sociale partners in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH, zie kader) buigen zich in deze zogenaamde Transitiefase POH-S over vragen als: wat gaat er voor de huidige praktijkondersteuners/praktijkverpleegkundigen veranderen; komen er doorgroeimogelijkheden naar een mogelijke nieuwe functie en hoe moet de opleiding eruit zien? In 2015 zullen de resultaten bekend zijn. Om te stimuleren dat er voldoende praktijkondersteuners worden opgeleid, legt SSFH in de regio contact met onder andere opleidingen.

Over SSFH

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, en de werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak. (www.ssfh.nl)
De transitie van praktijkondersteuner naar praktijkverpleegkundige is niet het enige aandachtsgebied van de SSFH. Hieronder vind je meer informatie over het werk van de SSFH.

Behoefte aan praktijkondersteuners

Sinds 2006 is het aantal huisartsvoorzieningen gestegen terwijl andere zorgbranches veelal krimpen. Hierdoor neemt de behoefte aan voldoende goed opgeleide praktijkondersteuners en doktersassistenten toe. Vandaar dat de SSFH de huisartsenzorg vooral ondersteunt in het houden en werven van voldoende praktijkondersteuners. Sommige regio’s kennen een tekort en de verwachting is dat dit gaat toenemen. De zorgvraag groeit vooral doordat ouderen langer thuis wonen en door de verplaatsing van delen van de geestelijke gezondheidszorg naar de eerste lijn. In de huisartsenzorg zullen meer zorgvragen worden afgehandeld en in ziekenhuizen krijgen patiënten vaker een terugverwijzing naar de eerstelijnszorg. De rol van de huisartsenzorg in de wijk wordt prominenter omdat de gemeente per 2015 de regie over de AWBZ en de jeugdzorg heeft gekregen.

Zeshonderd extra banen

Het kabinet heeft 600 miljoen euro uitgetrokken om met ontslag bedreigde werknemers aan het werk te houden of aan een andere baan te helpen. Omdat dit ook kansen biedt voor het aantrekken en behouden van praktijkondersteuners heeft SSFH het zogenaamde sectorplan ‘Zeshonderd extra banen in de huisartsenzorg’ ingediend. Eind september kreeg het sectorplan groen licht. Daarmee kunnen 600 medewerkers uit zorgbranches, waar nu en in de komende tijd een overschot aan personeel ontstaat, worden omgeschoold en/of opgeleid voor de huisartsenzorg. Het gaat om 150 doktersassistenten, 200 praktijkondersteuners somatiek/praktijkverpleegkundigen en 250 praktijkondersteuners GGZ. Ook medewerkers in een branche zonder personele overschotten kunnen natuurlijk in de huisartsenzorg aan de slag gaan. Om bij te blijven in het vak, wordt een verkort scholings- en assessmentprogramma ontwikkeld voor 250 praktijkondersteuners die al in de huisartsenzorg werken.

Centrum Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding

De SSFH heeft het Centrum Arbeidsmarkt en Beroepsopleiding voor de Huisartsenzorg (CAB-H) opgericht om de activiteiten voor het (praktijk)opleiden en het sectorplan goed aan elkaar te verbinden. Het CAB-H verzamelt ook praktijkvoorbeelden van arbeidsmarktbeleid en beroepsscholing. Alle informatie staat op www.ssfh.nl.

Meer stageplaatsen

‘Naast activiteiten ontplooien in het kader van het sectorplan, moeten we snel het tekort aan stageplaatsen terugdringen’, vertelt SSFH-voorzitter Leon Vincken. ‘Daarom kunnen werkgevers bij ons een vergoeding aanvragen om stagiairs te begeleiden. Ook stagiairs zelf kunnen een stagevergoeding aanvragen en doen dat ook. Zo stimuleren we dat meer studenten een opleiding afronden.’ 

Stagevergoedingen

Stagiairs krijgen tot € 100,- bruto per maand bij een stageweek van minimaal 23 uur. Bij minder uren wordt de vergoeding berekend naar rato. Werkgevers kunnen een gelijk bedrag aanvragen voor stagebegeleiding. Zij kunnen ook bij het Stagefonds Zorg van VWS vergoedingen aanvragen voor bijvoorbeeld de begeleiding van doktersassistenten. Meer informatie: www.ssfh.nl.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2015, nummer 1

Literatuurverwijzingen: