Home Tags Beroepsnieuws

Beroepsnieuws

Help, de dokter verzuipt!

Actiegroepen en beroepsverenigingen, waaronder de NVvPO en V&VN PVK-POH, sloegen de handen ineen om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van de huisartsenzorg.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

POH-opleiding in ontwikkeling

De beroepsgroep Slechts zelden ontwikkelt zich een discipline zo snel als de praktijkondersteuning huisartsenzorg. Sinds de start van de eerste opleidingen in 2000 zijn ongeveer 2560 praktijkonders...

Praktijkondersteuners krijgen eigen plek in EADV

Veranderende zorg In de diabeteszorg zijn steeds meer verschillend opgeleide zorgverleners actief. Dit komt door de toenemende vraag naar diabeteszorg én door de verdere protocollering ervan. In de...

Herregistratie voor praktijkondersteuners?

Registratie in het kader van de wet BIG In de Wet op de BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) staan regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaren met als doel de kwaliteit va...

Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening op film

Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening op film Het NHG/LHV Standpunt ‘Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening' is in concept klaar. Vooruitlopend op de vaststel...

Het preconceptieconsult

RelevantieDe perinatale sterfte (foetale vanaf 22 weken zwangerschap en neonatale tot 4 weken na de geboorte) in Nederland leek rond 2007 relatief hoog vergeleken met andere Europese landen: 1 op d...

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

In de rubriek Beroepsnieuws staan ontwikkelingen in de praktijkondersteuning centraal. Dit keer besteden we aandacht aan nieuwe taken zoals somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. R...

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

In de rubriek Beroepsnieuws staan ontwikkelingen in de praktijkondersteuning centraal. Dit keer besteden we aandacht aan nieuwe taken zoals somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. R...

Van praktijkondersteuner naar praktijkverpleegkundige

De sociale partners in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH, zie kader) buigen zich in deze zogenaamde Transitiefase POH-S over vragen als: wat gaat er voor de huidige praktijkondersteun...
Abonneren