Home Tags Praktijkvoering

praktijkvoering

Duurzaamheid

In Europa is het doel gesteld in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Om dat te behalen, zijn en worden green deals geformuleerd: afspraken waarmee duurzame plannen kunnen worden uitgevoerd.

Lida van der Maat: dynamische duizendpoot

Als praktijkconsulent bij UNICUM Huisartsenzorg is Lida van der Maat een vraagbaak voor praktijkondersteuners en huisartsen. 'Het geeft een goed gevoel iemand iets te leren over bijvoorbeeld over- of onder-medicatie van ketenzorgpatiënten.'