Home Tags Oncologie

oncologie

Ongeneeslijk zieke kankerpatiënt

Steeds meer praktijkondersteuners krijgen een rol in de begeleiding van patiënten met ongeneeslijke kanker. Wat kunnen zij betekenen?

Lichtpuntjes vinden in een uitzichtloze situatie

Steeds vaker is de huisartsenpraktijk betrokken bij palliatieve en oncologische zorg. Neem Evelien Jacobs. Zij werkte in de wijkverpleging en een hospice, maar richt zich nu als praktijkverpleegkundige op het voortraject van de palliatieve fase.