Home Tags Obesitas

Obesitas

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Overgewicht en obesitas bij volwassenen

Een betere bepaling van het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en uitgebreide handvatten voor de diagnostiek en het beleid bij patiënten met overgewicht. Dat heeft de herziene multidisciplinaire kwaliteitstandaard Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen onder meer te bieden.

TEST JE KENNIS

Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over overgewicht en obesitas bij volwassenen.

De Antwoorden

Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over overgewicht en obesitas bij volwassenen.

OBESITAS

De behandeling van obesitas bestaat vooral uit leefstijlinterventies. Bij onvoldoende resultaat kan ook een medicamenteuze behandeling worden gekozen.

Obesitas

De hoeksteen van de behandeling van obesitas is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het primaire doel ervan is langdurige leefstijlverandering, uitgedrukt in relatief gewichtsverlies.