Home Tags Leefstijl

Leefstijl

Interview: De winst van wandelen

'Onze missie is mensen met diabetes in beweging brengen naar een betere kwaliteit van leven. Sport en beweging is één van de vele factoren die het leven leuker maken. Wij willen de drempel naar beweging verlagen, zodat mensen het in hun dagelijkse leven kunnen inpassen.'

Gezonder Leven

Iedereen is gebaat bij een gezonde levensstijl. Maar gedragsverandering kost tijd en is vaak succesvoller met ondersteuning, ook buiten de huisartsenpraktijk.

Stoppen met roken

Veel patiënten met kanker roken. Dit gedrag vermindert de effectiviteit van behandelingen en is een belangrijke factor voor het ontstaan van recidieven.

Recensies: Onmisbaar voor de Praktijkmanager

De redactie recenseert boeken, apps en andere interessante media voor de poh/pvk.

LEVER

Ongeveer een kwart van de volwassen Nederlanders heeft niet-alcoholische leververvetting, ook wel non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) genoemd.

Leefstijl in beweging

De ledencirkel POH & Leefstijl is in het najaar van 2021 gestart naar aanleiding van een enquête onder de leden van de NVvPO. Zij konden daarin aangeven hoe ze denken over gezondheid, leefstijl en de rol van de poh/pvk.

Beweegadvies

Een systematische review van 46 gerandomiseerde onderzoeken in het British Medical Journal naar de effectiviteit van beweegprogramma's in de eerste lijn komt tot een enthousiaste conclusie: beweeginterventies die eerstelijnsprofessionals aanbieden, bevorderen matige tot intensieve beweegactiviteiten.

Voorwoord: UNIEKE POSITIE

'We hebben een prachtig vak! Ik krijg nog steeds een heel blij gevoel als het mijn patiënten zelfstandig lukt om stappen te zetten in het veranderen van hun leefstijl en de gevolgen hiervan opmerken in hun gezondheid en medicatiegebruik.'

Obesitas

De hoeksteen van de behandeling van obesitas is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het primaire doel ervan is langdurige leefstijlverandering, uitgedrukt in relatief gewichtsverlies.

Astrid van Hage: Cure en care combineren

'Blijf de mooie momenten zien binnen je werkzaamheden. En laat deze momenten zwaarder wegen dan de minder mooie momenten.'