Home Tags Gedrag

Gedrag

Pestgedrag

Pestgedrag op de werkvloer is een ernstig probleem. Het vindt plaats wanneer een individu herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door een of meer personen.

Voorwoord: Positieve Gezondheid

Zingevingsvragen doen zich vaak voor bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals een ernstige ziekte of beperking krijgen of een dierbare verliezen.

Joyce de visser: Samen sterk voor De Jeugd

'Ik ben een blije poh-jeugd als een jeugdige zich dan kan openstellen en hierdoor stappen kan maken in het proces naar herstel. Of terechtkomt op de juiste plek met de juiste zorg.'

Gedragsproblemen

Veel kinderen hebben gedragsproblemen, zoals opstandig, druk, impulsief en agressief gedrag.

Jongeren

Jongeren (12-25 jaar) hebben nog minder ervaring met verlies dan volwassenen. Denk hierbij aan de dood of zelfdoding van een naaste.

Handreiking

In een voorgaande gerandomiseerde trial (CIPRUS) bleek een korte cognitieve gedragstherapie (CGT)-interventie door poh's-ggz (kosten)positieve effecten te hebben bij mensen met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK).

ALLES IS GEZONDHEID

De redactie recenseert boeken, apps en andere interessante media voor de poh/pvk.

Onbegrepen gedrag thuis

Mensen met onbegrepen gedrag, zoals psychotisch, angstig, geagiteerd of apathisch gedrag, wonen steeds vaker en langer thuis.

Werken aan Vertrouwen

Esdégé-Reigersdaal biedt ondersteuning aan onder meer kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Andrea Evers: ‘We hebben allemaal onze zwaktes, heb daar begrip voor’

Een gezonde leefstijl en gezondheidspreventie zijn belangrijke thema's in de zorg. Door gezonder te leven, kunnen we ziektes, zoals hart- en vaataandoeningen, deels voorkomen.