Home Tags Blaascasus

Blaascasus

Systematische beoordeling spirometrietest

Om de beoordeling van een spirometrietest gestructureerd te laten verlopen, is het onderstaande schema wellicht handig. Dit stapsgewijze schema (stap 0 tot en met 4) vormt de leidraad voor de beoor...

Uitvoering spirometrietest

Het betreft meneer Smit van 70 jaar, die zijn huisarts consulteert met kortademigheidklachten tijdens en na de maaltijd. Het eten zakt goed weg. Hij vermijdt het leveren van inspanning, want dat ve...

Een gierende ademhaling

Casus Mevrouw van der Meulen (64 jaar) komt op het spreekuur met toenemende benauwdheidklachten bij geringe inspanning. De laatste drie maanden gaat dit gepaard met een gierende ademhaling, wat erg...

Normale spirometrietest en dan?

Meneer Pasma is 34 jaar en heeft last van kortademigheid als hij hard fietst en snel de trap op loopt. Daarnaast hoest hij ook slijm op, met name ’s ochtends. Ook heeft hij in de buurt van katten e...

Uitvoeringsproblemen

De heer Schalken is een 57-jarige ex-mijnwerker die door de huisarts naar je is verwezen voor een longfunctie omdat hij wisselende hoestklachten heeft zonder dat hij last heeft van kortademigheid....

Het nut van juiste voorspelde waarden…

Voorspelde waarden zijn voorspellingen van de longfunctie voor een gezonde persoon van dezelfde lengte, leeftijd, geslacht en etniciteit. Er is in een gezonde populatie grote spreiding in spirometr...

Dubbeldiagnose: welke ICPC-code?

De heer Van Dam, 45 jaar, komt op je spreekuur. Hij heeft in zijn jeugd bronchitisklachten gehad en heeft nooit gerookt. Hij heeft elke dag last van kortademigheid (MRC-score = 2: ik word alleen ko...

Antwoorden

Vraag 1: Kwaliteit van de curve Deze ziet er goed uit: snelle opstijging, glad geleidelijk verloop, geen plotselinge val naar de X-as, en de uitademing is langer dan 6 seconden. Alleen de in- en ex...

Verlaagde geforceerde vitale capaciteit

Mijnheer Veldberg is een 57-jarige man die nieuw op het astma-COPD spreekuur komt voor een vervolgconsult naar aanleiding van chronische hoestklachten en dagelijks last van kortademigheid. Hij vert...

Longfunctiewaarden

De heer Weerdema is 35 jaar. De longarts heeft 10 jaar geleden de diagnose astma gesteld, een rookverbod gegeven en inhalatiesteroïden voorgeschreven. Jaarlijks is zijn longfunctie gemeten en je zi...