Home Tags Bewegen

Bewegen

Voorwoord: Twee vliegen

Als een kankerpatiënt die is blijven roken bij de huisarts en de poh terechtkomt, biedt dit dus een opening voor een gesprek.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Gezonder Leven

Iedereen is gebaat bij een gezonde levensstijl. Maar gedragsverandering kost tijd en is vaak succesvoller met ondersteuning, ook buiten de huisartsenpraktijk.

Interview: De winst van wandelen

'Onze missie is mensen met diabetes in beweging brengen naar een betere kwaliteit van leven. Sport en beweging is één van de vele factoren die het leven leuker maken. Wij willen de drempel naar beweging verlagen, zodat mensen het in hun dagelijkse leven kunnen inpassen.'

Voorwoord: UNIEKE POSITIE

'We hebben een prachtig vak! Ik krijg nog steeds een heel blij gevoel als het mijn patiënten zelfstandig lukt om stappen te zetten in het veranderen van hun leefstijl en de gevolgen hiervan opmerken in hun gezondheid en medicatiegebruik.'

Beweegadvies

Een systematische review van 46 gerandomiseerde onderzoeken in het British Medical Journal naar de effectiviteit van beweegprogramma's in de eerste lijn komt tot een enthousiaste conclusie: beweeginterventies die eerstelijnsprofessionals aanbieden, bevorderen matige tot intensieve beweegactiviteiten.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Leefstijl in beweging

De ledencirkel POH & Leefstijl is in het najaar van 2021 gestart naar aanleiding van een enquête onder de leden van de NVvPO. Zij konden daarin aangeven hoe ze denken over gezondheid, leefstijl en de rol van de poh/pvk.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Interview: Karel Bos

Sinds de Covid-maatregelen heb ik 15 minuten per patiënt. Dan is er voldoende tijd voor de vraag, het onderzoek en het advies.