Home Tags Bewegen

Bewegen

SANDER VAN DIJK: OP DE JUISTE PLEK VOOR HET BEWEGINGSAPPARAAT

 ‘Beweegklachten vullen 30 procent van de spreekuren van de huisartsen, terwijl het niet hun specialisatie is. In veel gevallen is dit het domein van de fysiotherapeut. In ons centrum dachten wij erover na hoe de fysiotherapeuten een deel van dit werk konden overnemen.'

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Hart- en vaatziekten

De diagnose kanker wordt steeds vaker gesteld. Gelukkig zijn behandelingen sterk verbeterd en is de kans op overleving toegenomen. Maar deze groep patiënten heeft door de behandeling mogelijk wel een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Interview Jaap de Kroo: Beweging in de praktijk

In Huisartsenpraktijk Souburg in Zeeland werkt een groot team, dat in januari 2022 is aangevuld met een poh-beweegzorg. Jaap de Kroo doet hier twee ochtenden per week spreekuur.

Voorwoord: Twee vliegen

Als een kankerpatiënt die is blijven roken bij de huisarts en de poh terechtkomt, biedt dit dus een opening voor een gesprek.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Gezonder Leven

Iedereen is gebaat bij een gezonde levensstijl. Maar gedragsverandering kost tijd en is vaak succesvoller met ondersteuning, ook buiten de huisartsenpraktijk.

Interview: De winst van wandelen

'Onze missie is mensen met diabetes in beweging brengen naar een betere kwaliteit van leven. Sport en beweging is één van de vele factoren die het leven leuker maken. Wij willen de drempel naar beweging verlagen, zodat mensen het in hun dagelijkse leven kunnen inpassen.'

Voorwoord: UNIEKE POSITIE

'We hebben een prachtig vak! Ik krijg nog steeds een heel blij gevoel als het mijn patiënten zelfstandig lukt om stappen te zetten in het veranderen van hun leefstijl en de gevolgen hiervan opmerken in hun gezondheid en medicatiegebruik.'

Beweegadvies

Een systematische review van 46 gerandomiseerde onderzoeken in het British Medical Journal naar de effectiviteit van beweegprogramma's in de eerste lijn komt tot een enthousiaste conclusie: beweeginterventies die eerstelijnsprofessionals aanbieden, bevorderen matige tot intensieve beweegactiviteiten.