Home 2020

Laatste artikelen

Column: Klaar? Af?

Klaar? Ja! Zo klaar als een klontje: gisteren heb ik mijn diploma praktijkondersteuner somatiek opgehaald. Sterker nog, sinds een paar maanden werk ik al als poh. Ik ren als een bezetene de eerste meters van mijn nieuwe loopbaan.

NHG-Standaard Stabiele angina pectoris

In deze rubriek bespreken wij kort een Standaard waarmee praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners te maken kunnen krijgen.

Zorgpad ondervoeding bij kwetsbare ouderen

Ondervoeding bij ouderen komt vrij vaak voor, maar wordt, zelfs als er zorg is, niet of onvoldoende gesignaleerd.

Kennisquiz vragen: Weet je dit? (angina pectoris)

Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over angina pectoris.

NVvPO en V&VN werken meer samen

Gertrud van Vulpen, V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners, en Petra Portengen, NVvPO, hebben tijd vrijgemaakt om te vertellen over hun samenwerking, die in 2017 voorzichtig begon.

Boek : Balanceren tussen macht en onmacht – De patiënt als mens

De auteur, de Belgische professor Edgard Eeckman, beschrijft wat er gebeurt als je (chronisch) ziek wordt: je levensevenwicht raakt verstoord en als patiënt kun je, even of langere tijd, niet meer doen wat je graag wilt.

Zelfmanagement in preventieve diabetische voetzorg

In dit artikel bespreken de auteurs de kwaliteit van geleverde zelfmanagementondersteuning en bieden ze poh's handvatten om deze vorm van preventie effectief en persoonsgericht toe te passen.

Koolhydraatbeperkt voedingspatroon bij diabetes mellitus type 2

Verbetert dit dieet op langere termijn de glykemische instelling meer dan een ander dieet en wordt het risico op complicaties lager? Beantwoording van deze vragen kan poh's helpen mensen met diabetes een onderbouwd voedingsadvies te geven.

Casus: Middelengebruik signaleren en bespreken

Klachten die veroorzaakt worden door verslavende middelen worden vaak niet als zodanig herkend. Met als gevolg dat de klachten blijven terugkomen en de oorzaak onbehandeld blijft.

Antwoorden: Kennisquiz angina pectoris

In dit artikel vind je de antwoorden op de Kennisquiz over angina pectoris.