Casus

Dag van de Medicatieveiligheid Nursing Congressen

Gebruik van NPH-insuline

Patiënten met diabetes starten vaak met insuline glargine, en niet met NPH-insuline, omdat glargine minder hypoglykemieën zou geven. Uit onderzoek blijkt echter dat het risico daarop bij beide insulines even hoog is. NPH-insuline heeft een ander werkingsprofiel dan de langerwerkende insuline’s en dat kan een voordeel zijn, zoals blijkt uit deze casus. Daarnaast is NPH-insuline veel goedkoper dan glargine.

Ouderenzorg in de knel

In de ouderenzorg gaat er nog weleens wat mis. De coördinatie van de zorg laat te wensen over, er is een wirwar aan regels en uiteindelijk heeft niemand het overzicht. Ouderen kunnen daarvan de dupe worden. Huisarts Karen Konings bespreekt een voorbeeld van onsamenhangende zorg, praktijkverpleegkundige Tinka Schuurman geeft tips hoe het beter kan.

Hypoglykemie en insuline buiten kantooruren

Een patiënt met diabetes kan ’s avonds of in het weekend ontregeld raken en niet weten hoe hij daarmee moet omgaan. We bespreken hiervan een voorbeeld: een probleem dat werd voorgelegd aan de huisartsenpost en een advies voor het vervolg in de eigen huisartsenpraktijk.

Koolhydraatarm dieet bij overgewicht en diabetes

Patiënten met diabetes mellitus moeten het gebruik van koolhydraten beperken en deze goed verdelen over de maaltijden. In deze casus zien we een patiënte met diabetes type 2 die een koolhydraatarm dieet volgt (in twee periodes) en daarna weinig koolhydraten blijft eten. Die aanpak heeft een goed effect op haar gewicht en insulinebehoefte.

Astma en zwangerschap

Astma is een van de meestvoorkomende, chronische aandoeningen bij zwangere vrouwen. Tot op heden ontbreekt in Nederland een richtlijn over zwangerschap en astma, maar er is genoeg gebruikservaring met astmamedicatie tijdens de zwangerschap.

Veel mensen met COPD hebben ook astma

De kenmerken van astma en COPD kunnen elkaar overlappen: het astma-COPD-overlapsyndroom (ACOS). Tot voor kort was er weinig aandacht voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met ACOS. Deze patiënten verdienen betere zorg.

Is het mijn hart of zijn het mijn longen?

De diagnostiek van hartfalen is vaak lastig als de patiënt ook COPD heeft. De klachten en symptomen van hartfalen en COPD lijken erg op elkaar. Nauwe samenwerking tussen de huisarts, longarts en cardioloog is dan ook nodig om de diagnostiek en behandeling van deze grote groep patiënten te optimaliseren.

Verknipte wondzorg

Wondzorg is meer dan het verband op een wond. De organisatie van de wondzorg is de belangrijkste succesfactor van goede zorg. Daarbij is afstemming tussen de zorgpartners cruciaal, zoals duidelijk blijkt uit deze complexe casus.

Casus: Chronische nierschade en telenefrologie

Chronische nierschade wordt vaak vastgesteld bij gerichte screening onder patiënten met diabetes en hypertensie, maar wordt ook bij toeval gevonden zoals in onderstaande casus. Bij onduidelijkheid over de oorzaak of bij vragen over de behandeling kan overleg met de nefroloog helpen, bijvoorbeeld via telenefrologie.

Motivatie en medicatie bij COPD

Begeleiding van patiënten met een chronische ziekte is soms lastig, maar kan ook verrassend positief uitpakken. Dat bewijst deze casus.