Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Beter thuis bloeddruk meten?

redactie

Aanleiding

De bloeddruk wordt gemeten in de spreekkamer van de huisarts of praktijkondersteuner, maar meer en meer ook thuis door de patiënt zelf. Het viel mij op dat de bloeddruk thuis vaak beter is dan die in de spreekkamer. In onze praktijk meten we de bloeddruk per consult vier maal met een gecertificeerde en geijkte meter. Daarbij volgen we de juiste procedure. Aangezien de eerste meting bij ongeveer 70% van de mensen het hoogst is, wordt deze niet meegenomen in de berekening. Metingen 2, 3 en 4 tellen we bij elkaar op en delen we door 3. Deze uitkomst is de geldende bloeddruk.
Vanaf januari 2011 kreeg ik de beschikking over een ambulante (24 uurs-) bloeddrukmeter. Vanaf dat moment lieten we alle patiënten met een systolische bloeddruk van 145 mmHg of hoger, thuis de bloeddruk meten met behulp van de ambulante (24 uurs-) meter.

Onderzoeksvraag

Levert het betere bloeddrukwaarden op als de patiënt thuis de bloeddruk meet met behulp van een ambulante (24 uurs-) meter?

Methode

Van 29 mannen en 21 vrouwen in de leeftijd van 41 tot 86 jaar (gemiddelde leeftijd: 68) bracht ik de bloeddrukken in kaart. De bloeddrukken van deze groep zijn zowel gemeten in de spreekkamer met een gevalideerde bloeddrukmeter volgens de juiste procedure, als thuis met behulp van de ambulante (24 uurs-) meter.

Resultaten

De gemiddelde bloeddruk van de groep in de spreekkamer was 170/94 mmHg, die van de groep in de thuissituatie met een ambulante (24-uurs-) bloeddrukmeter was 138/76 mmHg. Bij 64% van de patiënten wordt thuis een lagere bloeddruk gemeten.
[[tbl:393]]

Conclusie

Patiënten met een te hoge tensie in de spreekkamer zouden hun bloeddruk eerst thuis moeten meten met behulp van een ambulante (24 uurs-) bloeddrukmeter, alvorens ze te behandelen.
Na mijn onderzoek kwam de herziene NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement uit die nu ook aandacht besteedt aan bloeddrukken gemeten met de ambulante (24 uurs-) bloeddrukmeter. De Standaard adviseert bij bloeddrukken gemeten met de ambulante (24 uurs-) meter een lagere streefwaarde aan te houden voor de systolische bloeddruk: ≤ 130 mmHg. Dat kan consequenties hebben voor berekening van de risicoscore.

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2012, nummer 1

Literatuurverwijzingen: