Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Agenda

Redactie NHG/BSL

Online cursus voor patiënten met hypo-ongevoeligheid

Een nieuwe cursus voor mensen die hun hypo’s niet goed voelen aankomen: ‘Herken je hypo’. De cursus is een vaardigheidstraining: hij bevat gerichte opdrachten om aan de slag te gaan met de eigen situatie. Ook zelfanalyse en ruimte voor reflectie zijn belangrijke onderdelen. Pa­tiënten leren om patronen in hun bloedglucosewaarden te herkennen en beheersen. Daarnaast krijgen ze inzicht in het ontstaan van hypo’s en leren ze deze te voorkomen en op te lossen. De e-coach geeft persoonlijke feedback via e-mail.
Organisatie: Diabetesvereniging Nederland
Kosten: € 69,-/€ 59,-.
http://dvn.i-learner.nl
www.actieprogrammadiabetes.nl

6-7 december 2012

Langerhans Opfrisdagen

Na de succesvolle “Opfrisdagen” in 2005-2006, 2008-2009 en 2010-2011 organiseert Langerhans een volledig herziene versie waarvan de eerste in december zal plaatsvinden. Het is een tweedaagse, interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Organisatie: LangerhansLocatie: conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg
Kosten: € 250,-
http://onderwijs.diabetes2.nl/index.php?url=/opfrisdagenvoordiabetesverpleegkundigen/aanmelden&lng=nl

11 december 2012

Symposium Aan de slag met Ouderenzorg

Dit symposium levert daadkracht aan huisartsen, praktijkondersteuners ouderenzorg en praktijkassistenten bij hun uitvoering van ouderenzorg. Het symposium bestaat naast een plenair deel, vooral uit praktische en informatieve workshops. Deelnemers kunnen met de ‘tips en tools’ daadwerkelijk de volgende dag aan de slag te gaan met de ouderenzorg in hun praktijk.
Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners-somatiek, praktijkondersteuners-ggz en praktijkassistenten in het werkgebied van Caransscoop. Inschrijving staat ook open voor andere professionals die werken met (kwetsbare) ouderen.
Organisatie: Caransscoop in samenwerking met WDH, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners en NVvPO
Locatie: Regardz WTC Arnhem
Kosten: € 50,00
http://www.caransscoop.nl/agenda/aan+de+slag+met+ouderenzorg?bijeenkomstid=112

17 januari, 12 februari 2013

Voeding bij diabetes en CVRM

Tweedaagse post-hbocursus voor diabetesverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.
Een gezonde leefstijl is de eerste behandeling voor mensen met diabetes en/of (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. De nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement, de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement en de NDF Zorgstandaard zijn hier duidelijk over. Voeding heeft een gunstig effect op vrijwel alle beïnvloedbare risicofactoren, zoals de verschillende serumcholesterolfracties, triglyceriden, bloeddruk en het gewicht. Veranderingen in de voeding kunnen het aantal coronaire events met 12% terugdringen. Voeding biedt dus mooie kansen om het risicoprofiel te verbeteren. Voeding is ook belangrijk voor effectief zelfmanagement. De patiënt kan bij uitstek de regie zelf in handen nemen. Kennis van de voedingsfysiologie en voedingsgerelateerde pathofysiologie bij CVRM en diabetes mellitus is noodzakelijk om de patiënt hierbij goed te kunnen begeleiden.
Organisatie: PIT Actief
Locatie: NDC Den Hommel, Utrecht
Kosten: € 460,-/€ 350,-
E-mail: scholing@pitactief.nl
035-6024615/020-6266694
http://www.pitactief.nl/scholing/ 024_CVRM

24 januari en 5 februari 2013

POH-congres: Hart en Vaten: Hoe, wat en waarom

Achtergrondkennis en verdieping bij de hartvaatproblemen in de dagelijkse praktijk, met aandacht voor arteriosclerose; pijn op de borst: angina pectoris en hartinfarct; beroerte: CVA/TIA; nierfalen; perifere vaten AAA/PAV; hartritmestoornissen; medicatie bij arteriosclerose; vrouwvriendelijke cardiologie.
Organisatie: stichting KOH
Locatie: Eindhoven, Regardz, Gele Kegels (naast Centraal Station Eindhoven)
Kosten: € 150,-
Accreditatie: 5 punten
E-mail: m.vandenbrink@stichtingkoh.nl
www.stichtingkoh.nl

7 februari 2013

Quadriceps symposium
Jaarlijkse gezamenlijk symposium van NVDA, V&VN praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners, EADV, V&VN longverpleegkundigen en de NVHVV.
Organisatie: Eric de Baar
Locatie: NBC, Nieuwegein
Kosten: € 80,-
www.quadriceps.info

Bladnaam:
Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2012, nummer 6

Literatuurverwijzingen: