Home Tags Suïcidaal gedrag

Suïcidaal gedrag

Depressie en suïcidaliteit

Een depressie is een belangrijke risicofactor voor suïcidaliteit. Tot dusver was daarvoor weinig aandacht in de richtlijnen.

Preventie

De GGZ-Standaard Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag geeft aan dat suïcidaal gedrag kan worden gezien als een manier om een oplossing te zoeken voor ondraaglijke pijn en onoplosbare problemen.