Home Tags Richtlijn

Richtlijn

Medicatietrouw

Problemen met medicatietrouw komen vaker voor dan je misschien zou denken: een kwart van de patiënten is niet medicatietrouw. Patiënten starten een overeengekomen behandeling niet, gebruiken de medicatie niet volgens voorschrift of maken de behandeling niet af.

ZIN OF ONZIN?

Sommige zorgverleners komen proactief in actie bij patiënten met een risico op perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Anderen menen dat we pas actie dienen te ondernemen wanneer zich concrete symptomen voordoen.

CVRM

De oude richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) geeft het advies periodieke screening op hart- en vaatziekten te overwegen bij vrouwen die een hoge bloeddruk of pre-eclampsie hadden gedurende de zwangerschap.

OBESITAS

De behandeling van obesitas bestaat vooral uit leefstijlinterventies. Bij onvoldoende resultaat kan ook een medicamenteuze behandeling worden gekozen.

Palliatieve zorg

Na de diagnose dat iemand ongeneeslijk ziek is verklaard, begint slechts 25 tot 49 procent van de hulpverleners binnen een half jaar een gesprek over proactieve zorgplanning (PZP). Terwijl de meerderheid van de patiënten hier graag een gesprek over zou willen hebben.