Home Tags NHG-standaard

NHG-standaard

SGLT2-REMMERS

In Nederland zijn vier SGLT2-remmers beschikbaar: canagliflozine, dapagliflozine, empagliflozine en ertugliflozine. SGLT2-remmers blokkeren in de nieren de natrium-glucose- cotransporter 2 (SGLT2)

Nieuwe standaard voor nieuwe ziekte: Covid-19

Eind 2020 en in de eerste helft van 2021 bood het NHG-dossier Coronavirus (Covid-19) huisartsen actuele informatie over SARS-CoV-2. Na het voortschrijden van de kennis over het virus publiceerde het NHG in juli 2021 een standaard.

Interview: Inge Kramer

Acht jaar geleden hadden de Haarlemse sociaal psychiatrisch verpleegkundige Inge Kramer en haar partner Jantinus Veenstra een landelijke primeur.

Test je kennis

Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over Covid-19.

De Antwoorden

Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over Covid-19.

Paulien Lunter: Strijden voor betere zorg

'Met een spandoek demonstreerde ik voor minder werkdruk'

COPD

De overmatige toepassing van ICS bij COPD-patiënten kan leiden tot een groter risico op ernstige bijwerkingen en onnodige zorgkosten.

Diabetes mellitus type 2

Poh Marieke verricht vier keer per jaar controles bij een DM2-patiënt. Handelen zij en de huisarts nog altijd volgens de NHG-standaard?

Chronische nierschade

Registratie en ketenzorg voor patiënten met CNS zijn nog geen gemeengoed in de huisartsenpraktijk.

Nieuwe indeling hartfalen

Hartfalen is niet langer onderverdeeld in systolisch en diastolisch. Voortaan wordt gekeken naar de echografisch geschatte linkerventrikelejectiefractie (LVEF). Dit is een van de aanpassingen die voortkomen uit de nieuwe NHG-standaard Hartfalen.