Home Tags Medicatie

Medicatie

Casus: Zonder vingerprik

In de herfst van 2022 belt een huisarts me met het verzoek mee te denken over mijnheer Van Aalst. Die is 60 jaar en heeft diabetes mellitus type 2 sinds 2007. Hij heeft het een poos kunnen redden met orale bloedglucoseverlagende medicatie, maar heeft vanaf 2018 ook insulinetherapie.

Afbouwen

Veel patiënten in de huisartsenpraktijk gebruiken antidepressiva, benzodiazepines en zware pijnstillers. Het afbouwen hiervan is soms moeilijk.