Home Tags Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten

Herzien medicamenteus stappenplan

De NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 is herzien in november 2021. Het document bevat een nieuw medicamenteus stappenplan voor zeer-hoog-risicopatiënten.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.

Nieuws

Nieuws zijn korte berichten over onderzoeken of andere actuele zaken die interessant zijn voor praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners.”

Nieuwe indeling hartfalen

Hartfalen is niet langer onderverdeeld in systolisch en diastolisch. Voortaan wordt gekeken naar de echografisch geschatte linkerventrikelejectiefractie (LVEF). Dit is een van de aanpassingen die voortkomen uit de nieuwe NHG-standaard Hartfalen.

Kennisquiz hartfalen: de vragen

Test je kennis over onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over hartfalen.

Kennisquiz hartfalen: de antwoorden

Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over hartfalen.

Kennisquiz myocardinfarct bij vrouwen: de vragen

Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over myocardinfarct bij vrouwen. De vragen zijn deels geformuleerd als stellingen en deels als multiplechoicevragen.

Kennisquiz myocardinfarct bij vrouwen: de antwoorden

Test je kennis over allerlei onderwerpen die met je beroep te maken hebben. Deze quiz gaat over myocardinfarct bij vrouwen.

Tijdig signaleren

Een nieuw hulpmiddel dat zorgverleners helpt tijdig palliatieve zorgbehoeften te signaleren en inventariseren bij mensen met gevorderd hartfalen. We hebben het over I-HARP. Hiermee is ook advies te krijgen over de zorg voor patiënt en naasten én over het inschakelen van andere zorgverleners.

Psychosociale stress als risicofactor HVZ

Hart- en vaatziekten (HVZ) behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld. Gezamenlijk zorgen ze voor 30 procent van alle sterfgevallen.